V Bardejove pripravili vedeckú konferenciu „Quo vadis hospic&quot

Bardejov 17. októbra (TK KBS) – „Quo vadis hospic…“ je názov siedmej
medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorú pripravili pri príležitosti osláv
Svetového dňa hospicov 11. a 12. októbra v Bardejove. Konferenciu
zorganizovali Arcidiecézna charita Košice prostredníctvom svojho hospicu
Matky Terezy i jeho Občianskeho združenia – Hospic Božieho milosrdenstva v
úzkej spolupráci s Vysokou školu zdravotníctva a sociálnej práce sv.
Alžbety (Detašované pracovisko Bardejov), Slovenskou komorou sestier a
pôrodných asistentiek a Poľsko-slovenským domom v Bardejove, v ktorého
priestoroch sa konferencia uskutočnila.

V úvode konferencii si účastníci v prednáškovej sieni vypočuli
hudobno-prozaické pásmo. Po slávnostnom otvorení a privítaní sa prítomným
prihovorili a pozdravili ich čestní hostia – Mons. Bernard Bober, košický
arcibiskup metropolita, Mons. Štefan Sečka, spišský biskup a prezident
Slovenskej katolíckej charity, prof. Vladimír Krčméry, rektor Vysokej školy
sv. Alžbety a hlavný garant konferencie a ďalší hostia. Potom nasledovali
vystúpenia viacerých rečníkov. V priebehu dvoch dní sa poslucháči zoznámili
s 35 príspevkami z viacerých miest.

Okrem odborných tém sa rečníci venovali aj duchovným, pedagogickým,
praktickým, personálnym a iným témam. Bola medzi nimi napríklad téma úhrada
zdravotnej starostlivosti v hospicoch, možnosti spolupráce so stránkou
www.hospice.sk, možnosti využívania ponúk dobrovoľníckych programov,
supervízia v hospicoch a iné témy. V závere konferencie si prítomní pozreli
aj praktickú a poučnú ukážku z činnosti a výkonu charitatívnej ADOS V
Lipanoch. Na konferencii vystúpili i hostia z Čiech, Poľska či Ukrajiny.
Všetky vystúpenia budú publikované v pripravovanom zborníku.

TK KBS informoval Jozef Krajči

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.