Verejná zbierka Fóra života

Fórum života oznamuje, že v dňoch od 21. 10 do 4. 11. 2012 je na celom Slovensku vyhlásená verejná zbierka. Uskutoční sa formou predaja originálnych sviečok s logom projektu Sviečka za nenarodené deti na verejných miestach. Výťažok zo zbierky bude použitý na finančnú podporu aktivít a kampaní zameraných na ochranu ľudského života od počatia po prirodzenú smrť a rodiny, na podporu riešení ťažkých životných situácií žien a ich detí, núdznych, chorých a slabých, ďalej na podporu vydavateľskej činnosti Fóra života a rôznych foriem vzdelávania.

Bližšie informácie nájdete na našej webovej stránke (sekcia projekty); na telefónnom číse 0904 738 411; alebo prostredníctvom e-mailu na adrese: ela@www.forumzivota.sk. Finančný príspevok je možné poslať na  číslo účtu  5033357295/0900.

Ďakujeme za šírenie informácií o verejnej zbierke, ako aj za každý jeden príspevok.

Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať!

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.