Podporte celoeurópsku iniciatívu „Jeden z nás“

Prvú európsku iniciatívu občanov zameranú na ochranu ľudského života a ľudskej dôstojnosti je konečne možné podporiť už aj na Slovensku. 

Na základe žiadosti podpísanej na stretnutí zástupcov pro-life hnutí z 21 európskych krajín (Slovensko na stretnutí zastupovali zástupcovia Fóra života a Donum Vitae), ktoré sa konalo koncom marca 2012 v Bruseli, Európska komisia zaregistrovala európsku iniciatívu občanov (ďalej aj „iniciatíva“) „Jeden z nás“, ktorej účelom je právna ochrana dôstojnosti, práva na život a integritu každej ľudskej bytosti od počatia. Snahou iniciatívy je skoncovať s financovaním aktivít, pri ktorých sa predpokladá ničenie ľudských embryí, najmä v oblasti výskumu, rozvojovej pomoci a verejného zdravia. Stránka iniciatívy: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000005/sk.
Pre úspech iniciatívy je potrebné, aby ju podporil aspoň jeden milión občanov EÚ z aspoň siedmich krajín únie. Iniciatívu už podpisujú občania z 18 krajín EÚ. Na Slovensku sa podujali zbierať podpisy pod iniciatívu občianske združenia Fórum života a Donum vitae. Možnosť podpísať iniciatívu je do 10. mája 2013, avšak z hľadiska logistiky je dôležité, aby boli podpísané hárky zaslané najneskôr do 28. apríla 2013.

Medzi najdôležitejšie požiadavky iniciatívy patrí:
– aby žiadne rozpočtové prostriedky EÚ nemohli byť použité na financovanie činností, ktoré ničia ľudské embryá alebo ktoré predpokladajú ich zničenie;
– aby z prostriedkov EÚ nemohla byť financovaná výskumná činnosť zameraná na klonovanie ľudí, ani výskumné činnosti určené na vytváranie ľudských embryí výlučne na výskum kmeňových buniek alebo pre doplňovanie kmeňových buniek;
– aby rozvojová pomoc zo strany EÚ nemohla byť použitá na financovanie potratov, a to priamo alebo nepriamo, prostredníctvom financovania organizácií, ktoré vykonávajú alebo podporujú potraty.

Iniciatíva je výnimočná možnosť ako spoločnými silami podporovateľov z rôznych krajín Európy ovplyvniť politiku EÚ. Využime túto možnosť a ukážme, že na Slovensku je významné množstvo občanov, ktorí chcú Európu, ktorá si váži ľudský život od počatia.

Iniciatívu je možné podporiť vyplnením všetkých polí na formulári uvedenom na konci tohto článku. Formulár je možné kopírovať. Signatári musia byť dospelé osoby s trvalým pobytom na Slovensku alebo slovenskí štátni príslušníci, i keď majú pobyt mimo Slovenska. Iniciatívu môže každý podporiť iba raz. Vyplnené a podpísané hárky prosíme zasielať na adresu: Fórum života, Heydukova 14, 811 08 Bratislava.

Formulár si možno stiahnuť aj TU

Marek Michalčík, Fórum života
Kontakt na kanceláriu Fóra života: 0903 533 946,
kancelaria@www.forumzivota.sk


O Európskej iniciatíve občanov
Európska iniciatíva občanov je nový nástroj, ktorým môžu ovplyvniť legislatívu EÚ aj priamo občania EÚ. Európska komisia musí každú úspešnú iniciatívu starostlivo posúdiť a navrhnúť legislatívne opatrenia vyplývajúce z jej požiadaviek. Navrhnuté opatrenia sa potom môžu dostať na prerokovanie a schvaľovanie do Európskeho parlamentu alebo do Rady. Viac o európskej iniciatíve občanov na stránke
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/basic-facts.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.