Iniciatívu „Jeden z nás“ je možné podporiť aj cez internet

Ako sme informovali v článku tesne pred Vianocami, Európsku iniciatívu občanov „Jeden z nás“ je možné podpísať už aj na Slovensku. K tejto téme máme ďalšiu výbornú správu – je možné ju podporiť aj cez internet vyplnením on-line formulára na internetovej stránke: https://ec.europa.eu/citizens-initiative/ECI-2012-000005/public/index.do?initiativeLang=sk.

Snahou iniciatívy „Jeden z nás“ je skoncovať s financovaním aktivít, pri ktorých sa predpokladá ničenie ľudských embryí, najmä v oblasti výskumu, rozvojovej pomoci a verejného zdravia. Pre úspech projektu je potrebné, aby ho podporil aspoň jeden milión občanov EÚ z aspoň siedmich krajín únie. Iniciatívu už podpisujú občania z 18 krajín EÚ. Na Slovensku sa podujali zbierať podpisy pod iniciatívu občianske združenia Fórum života a Donum vitae.

Postup podpory iniciatívy cez internet:
1. Navštívte stránku:
https://ec.europa.eu/citizens-initiative/ECI-2012-000005/public/index.do?initiativeLang=sk
2. Ak nemáte text v slovenčine, v strede stránky alebo vpravo hore si vyberte slovenčinu.
3. Úplne dole na stránke kliknite na tlačidlo „Podporiť iniciatívu“.
4. Na ďalšej stránke si dole si zvoľte členský štát Slovensko.
5. Vyplňte formulár, zadajte kontrolné znaky a kliknite na tlačidlo „Predložiť“.
6. Zobrazí sa vám poďakovanie za podporu iniciatívy „Jeden z nás“ a potvrdenie, že vaše vyhlásenie o podpore bolo úspešne predložené.

Okrem tohto spôsobu podpory cez internet je stále možné iniciatívu podporiť aj klasickým spôsobom fyzickým vyplnením formulára. Formulár na stiahnutie i ďalšie informácie sú dostupné v tomto článku. Upozorňujeme, že iniciatívu je možné podporiť iba raz, a to najneskôr do 10. mája 2013! V prípade fyzického vyplnenia formulára je potrebné podpísané hárky zaslať najneskôr do 28. apríla 2013.

Fórum života, 7. 1. 2013

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.