Pozvánka na XV. ročník konferencie Vyber si život

Áno pre život n.o. a Fórum života o.z. pozývajú na jubilejný XV. ročník konferencie Vyber si život, tento rok s témou „Výchova detí v rodine“. Uskutoční sa v dňoch 22. – 23. marca v Rajeckých Tepliciach ako jedno z podujatí predchádzajúcich 25. marcu – Dňu počatého dieťaťa, pod záštitou europoslankyne Anny Záborskej a primátora Rajeckých Teplíc Petra Dobeša. Cieľom konferencie bude hľadať odpovede na otázky týkajúce sa pripravenosti rodičov vychovávať deti k láske a rodičovstvu; efektívnosti spolupráce rodiny a školy pri výchove detí; či regulácii vplyvu médií na výchovu detí. Prednášať budú odborníci na spomenutú problematiku zo Slovenska i zo zahraničia, medzi nimi napríklad riaditeľka Human Life International v Poľsku Ewa Kowalewska, či známa nemecká sociologička a publicistka Gabriele Kuby, ktorá sa dlhé roky venuje výskumu v oblasti rodinnej a vzťahovej politiky či otázok rodovej rovnosti. Súčasťou konferencie bude aj slávnostný koncert a udeľovanie Ceny Antona Neuwirtha za ochranu života.

Účastnícky poplatok 20,00 eur (pre študentov a zdravotne postihnutých 10,00 eur) je možné uhradiť bankovým prevodom na číslo účtu 0422874576/0900, variabilný symbol 311, alebo v hotovosti pri prezentácii. Cena zahŕňa náklady na konferenciu, konferenčný balíček, recepciu, obed a občerstvenie počas prestávok. Záväznú prihlášku účasti zašlite najneskôr do 20. marca 2013 na adresu: ÁNO PRE ŽIVOT n. o., Ul. Farská 543/2, 013 13  Rajecké Teplice; tel.: 041/5494950; e-mail: apz@nextra.sk. Informácie budú priebežne zverejňované na našej webovej stránke a na stránke http://konferencia.www.forumzivota.sk.

Fórum života, 4. 2. 2013

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.