Seminár o Billingsovej ovulačnej metóde

Centrum Billingsovej ovulačnej metódy na Slovensku pozýva na seminár o BILLINGSOVEJ OVULAČNEJ METÓDE.

Seminár sa uskutoční v sobotu 6. apríla 2013 o 10:00 v Dome QUO VADIS (Hurbanovo námestie 1, Bratislava). Program je určený pre dospelú mládež, snúbencov, manželov, učiteľov, katechétov i kňazov, ale aj budúcich inštruktorov a lektorov Billingsovej metódy,
pre všetkých, ktorí chcú poznať zákonitosti manželskej plodnosti, prehĺbiť si vedomosti v prirodzenej regulácii počatia a nadviazať kontakty s novými spolupracovníkmi.
P R O G R A M

10:00 – registrácia

10:15 – Teológia tela (vdp. Mgr. Andrej Karcagi)

11:00 – diskusia o regulácii počatia s odpoveďami aj na písomné otázky

11:30 – práca v skupinách s následnou diskusiou:

1. skupina: Výučba Billingsovej ovulačnej metódy pre záujemcov
aj individuálne poradenstvo (Bc. Anna Siekelová)

2. skupina: Pracovné stretnutie inštruktorov, lektorov a kňazov
(Mgr. Mia Lukáčová, MUDr. Zuzana Lauková)
DONUM VITAE
QUO VADIS, Bratislava
Fórum života

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.