Po homosexuálnych manželstvách majú prísť manželstvá skupinové!

Ďalším stupňom degradácie tradičnej rodiny majú byť po manželstvách osôb rovnakého pohlavia manželstvá skupinové.

Výrok vyslovil Boris Dittrich, Holanďan, ktorý je považovaný za „otca“ hnutia za homosexuálne manželstvá vo svojej krajine v rozhovore pre francúzske homosexuálne periodikum Yagg.

Ako prvý krok by malo byť podľa Dittricha umožnenie uzvatvoriť manželstvo trom osobám naraz, ktoré by mohlo byť schvaľované v priebehu niekoľkých rokov. „Tvoríme tu čosi nové, aj keď nás čaká veľmi dlhý proces,“ povedal Dittrich. Skonštatoval, že najlepšia cesta, ako získať na svoju stranu verejnosť v záležitostiach odmietnutia tradičného manželstva a súhlasu s novými formami, je tendenčne operovať s pojmami „princíp rovnosti“ alebo „nediskriminácia“ a tiež poukazovať na vzdialenosť cirkvi a jej inštitúcií od štátu.

„Pomalá cesta bola psychologicky lepšia, publikum nebolo pripravené hneď akceptovať návrhy homosexuálnych manželstiev, začali sme teda od registrovaných partnerstiev“, povedal Dittrich, ktorý zároveň „vyzdvihol“ holandskú cestu k liberálnym zákonom umožňujúcim redefiníciu manželstva.

Jasne tak odkryl demagogickú manipuláciu hnutí, ktoré sa snažia o potlačenie tradičnej rodiny a presadzovanie nových, neprirodzených foriem.

www.lifesitenews.com, v zdroji 12.3.2013

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.