V Trnavskej arcidiecéze pokračujú denné sväté omše za život

V iniciatíve denných svätých omší na úmysel „za ochranu života“ pokračuje od začiatku apríla Trnavská arcidiecéza. Štafetu preberá po Košickej arcidiecéze. Od začiatku tohto roka bolo na Slovensku odslúžených už 90 svätých omší na úmysel „za ochranu života“ a to v Spišskej diecéze, Bratislavskej a Košickej arcidiecéze. Prvá svätá omša v Trnavskej arcidiecézy sa konala v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa.

Želaním apoštolského administrátora „sede vacante“, otca biskupa Jána Oroscha bolo, aby sa do tejto iniciatívy zapojil každý jeden dekanát arcidiecézy aspoň jednou svätou omšou odslúženou na jeho území. Takto sa postupne odslúžia sväté omše v dekanátoch Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Hurbanovo, Komárno, Nové Mesto nad Váhom, Piešťany, Sereď, Smolenice, Šaľa a Trnava. V máji budú sväté omše na tento úmysel pokračovať v Žilinskej diecéze.

Z iniciatívy koordinátora sekcie kultúry života a na návrh predsedu Bioetickej subkomisie KBS, spišského biskupa Mons. Štefana Sečku, bola na plenárnom zasadnutí KBS ešte v minulom roku odsúhlasená iniciatíva slúženia denných svätých omší na úmysel šírenia kultúry života. Do jej realizácie sa zapojili jednotliví biskupi Slovenska so svojimi kňazmi, pričom každý mesiac sú sväté omše slúžené v inej diecéze. Zámerom iniciatívy je postaviť aspoň jednu svätú omšu denne ako duchovnú protiváhu voči denne konanému zlu zacielenému proti životu a ľudskej dôstojnosti.

Fórum života, 5. 4. 2013, zdroj TK KBS

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.