OTVORENÝ LIST za reformu vzťahov medzi tretím sektorom a štátnou správou

Zástupcovia 43 neziskových organizácií a občianskych združení, vrátane Fóra života, podpísali a  10. apríla 2013 zaslali list premiérovi SR Robertovi Ficovi, v ktorom vítajú ochotu vlády a štátnych rezortov užšie spolupracovať s tretím sektorom, deklarovanú začiatkom apríla tohto roka. Zároveň sa na predsedu vlády obracajú so žiadosťou „upraviť súčasný verejný dotačný systém pre neziskový sektor tak, aby bol solidárny, transparentný a najmä slúžiaci verejnému záujmu a nie politickým a lobistickým záujmovým skupinám.“ Signatári poukazujú na to, že štát za rok 2012 dal vyše 480-tisíc EUR na ideologické aktivity rodovej LGBTI lobby (zdroj: www.zakrestanske.sk) a žiadajú o obmedzenie dostupnosti dotácií pre lobistické mimovládne organizácie, argumentujúc presvedčením, že každé štátne financovanie takýchto záujmových skupín, či už na základe ideológie rasovej, marxistickej alebo rodovej „je v jasnom rozpore s princípom slobody a občianskej spoločnosti“.

Podľa výzvy by štátne dotácie mali slúžiť pre nepolitické a neideologické organizácie, ktoré podľa platnej legislatívy vykonávajú služby vo verejnom záujme v oblasti školstva, sociálnej oblasti, zdravotníctva, kultúry, či vedy a výskumu. Signatári vyjadrujú súhlas s nedávnou kritikou zo strany premiéra na pôde Matice slovenskej, týkajúcou sa problému rastúcej „požadovačnosti“ lobistických skupín voči štátu a vyzývajú k zadefinovaniu „jasných, transparentných a jednotných pravidiel pre rozdeľovanie verejných financií, aby nedochádzalo viac k zneužívaniu štátnej správy na financovanie lobistov a politických aktivistov.“

Fórum života, 11. 4. 2013

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.