Nová webstránka už čoskoro!

Milí naši priaznivci, radi by sme vás informovali, že po dlhotrvajúcom úsilí sa nám darí dokončovať novú webovú stránku Fóra života. Veríme, že bude spustená v najbližších týždňoch. Sme veľmi radi, že budeme môcť prezentovať naše aktivity na novej stránke prehľadnejšie, kvalitnejšie a pútavejšie. Pôvodná webová stránka nám slúžila od roku 2005, momentálne však už dosiahla svoje limity a stávala sa nedostatočnou po technickej i estetickej stránke.

Ďakujeme našim dobrovoľníkom, ktorí sú zapojení do prípravy novej stránky a vďaka patrí i vám všetkým za akúkoľvek formu podpory.

Fórum života, 12. 5. 2013

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.