Vychádza unikátna kniha “Čo je to manželstvo?“

Na Slovensku vychádza unikátna kniha „Čo je to manželstvo? Obhajoba zväzku muža a ženy“ (http://cojetomanzelstvo.sk/). Mali by si ju určite prečítať všetci, ktorým záleží na obhajobe manželstva ako zväzku muža a ženy, pretože obsahuje presvedčivé argumenty založené na rozume v prospech obhajoby manželstva. Kniha je cenným zdrojom argumentov a informácií aj pre diskusie o manželstve či o registrovaných partnerstvách na Slovensku.

Donedávna žiadna spoločnosť nevnímala manželstvo inak než ako zväzok muža a ženy. „Čo je to manželstvo?“ identifikuje a obhajuje dôvody tohto historického konsenzu a ukazuje, prečo je predefinovanie civilného manželstva nepotrebné, nerozumné a v rozpore so spoločným dobrom.

Hlavné jadro argumentácie v tejto knihe bolo pôvodne uverejnené ako článok v Harvard Journal of Law and Public Policy , ktorý sa rýchlo stal najčítanejším textom na najvýznamnejšej akademickej sieti v danom roku. Odvtedy ho citovali a debatovali o ňom akademici aj aktivisti po celom svete ako o najlepšej obhajobe tradície, aká kedy bola napísaná. Aktualizovaná, rozšírená a značne vylepšená esej napokon vyšla v USA v podobe knihy „What is marriage? Man and woman: A defence“, ktorú teraz vydáva Kolégium Antona Neuwirtha aj v slovenčine.

Autori – Sherif Girgis, Ryan T. Anderson a Robert P. George – predkladajú kritiku myšlienky, že rovnosť si vyžaduje, aby bolo manželstvo predefinované. Ukazujú, prečo musia obe strany najprv odpovedať na otázku, čo je to vlastne manželstvo. Obhajujú princíp, že manželstvo ako úplná jednota mysle a tela zameraná na rodinný život zjednocuje muža a ženu ako manžela a manželku, a dokladajú, prečo je pre spoločnosť hodnotné aplikovať tento princíp v práve.

„Táto kniha nám pripomína, prečo je manželstvo muža a ženy výnimočným druhom zväzku. Namiesto emócií ponúka do diskusie vecné argumenty, na ktoré v zápale debaty často zabúdajú nielen odporcovia, ale niekedy aj obhajcovia prirodzeného manželstva,“ uviedla o knihe MUDr. Anna Záborská, poslankyňa Európskeho parlamentu.

Viac informácií o knihe ako aj objednávkový formulár môžete nájsť na stránke http://cojetomanzelstvo.sk/.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.