My nie sme staromódni, pani „Genderová“

My nie sme staromódni, pani Genderová, sme oveľa modernejší, než si myslíte, lebo sme za úplnú rovnosť v dôstojnosti muža a ženy pri rešpektovaní všetkých ich špecifickostí a jedinečnosti ich osobností. Každá z týchto skupín si v každom prípade zaslúži plné ocenenie bez akejkoľvek myšlienky na ponižovanie a utláčanie. Svet je krajší a bohatší, keď v ňom žijú muži a ženy, každý so svojou osobitnou kreativitou. Veda čoraz hlbšie objavuje, ako príroda geniálne zaštepila túto polaritu ľudstva do každej jednej ľudskej bunky, štruktúry, orgánu, aby naznačila predpoklad pre jedinečné puto lásky a otvorila život i tretiemu. Sme architektmi harmónie ľudstva, reštaurátormi demografie.

My nie sme staromódni, pani Genderová, keď chránime život už od okamihu spojenia dvoch bunkových membrán mužskej a ženskej pohlavnej bunky, čím sa spúšťa neuveriteľne dynamický sled reakcií, ktorých koncovým zázrakom je ľudská bytosť. A keď túto bezbrannú bytosť bránime pred mocnými tohto sveta, sme len favoritmi politiky solidarity s najslabšími a vylúčenými.

Neuveríte, ale sme oveľa tolerantnejší, pani Genderová, než tušíte, pretože prijímame aj homosexuálov ako svojich bratov a sestry, modlíme sa za nich, ponúkame im diskrétnosť, pomoc a zaplavujeme ich nádejou, že v Božích očiach sú milovaní a rešpektovaní. A láska je vždy viac ako akékoľvek vynútené právo.

My nie sme staromódni, pani Genderová, ak strážime nevinnosť dieťaťa, ak mu upevňujeme jeho identitu, ak ho vedieme do sveta jasných pravidiel, vychovávame k zodpovednosti a začleňujeme jeho sexualitu do celkovej osobnosti. Ak pomenujeme pred ním zlo a dobro, ak ho vedieme k rozlišovaniu a rozhodnosti. Ak mu ukážeme jeho zmysel a poslanie. Nejasnosť dieťa iba zneisťuje a vychováva z neho slabocha. Prepáčte, ale rešpektujeme najnovšie poznatky vedy – Franklovu psychológiu zmyslu.

Nie sme na výsmech, pani Genderová, keď si vážime materstvo a otcovstvo, bojujeme za rodinu, a to aj napriek sklamaniam a kríze vo vzťahoch. Keď rodinu a spoločenstvo považujeme za vyššiu hodnotu než krátkozraký individualizmus. My pochodujeme za život a nie proti, a tým sme v jasnej výhode oproti „paráde smrti“.

My nie sme z minulého storočia, pani Genderová, keď uznávame, že svet nevznikol náhodne, že má vpísaný plán do každej častice hmoty, keď sa pokorne skláňame pre nevyriešenými záhadami fyziky, keď sa necítime pánmi, ale služobníkmi života. Keď vidíme ďalej za horizont smrti a veríme, že utrpenie a bolesť má zmysel, a nepotrebujeme si uchmatnúť „právo na šťastie“ tu a teraz na úkor iných.

Pani Genderová, my dobre rozumieme, nie sme taliani, čo chápete pod „stereotypmi“ a „kánonmi“ tejto spoločnosti. Prekáža vám poriadok, hierarchia, autorita, transcendencia. Ale my sme vytriezveli z povrchných materialistických filozofií minulých storočí a sexuálneho liberalizmu, ktorý vedie ľudí k otroctvu. Naša koncepcia človeka je oveľa slobodnejšia, trvácnejšia a integrálnejšia.

Pochopte, pani Genderová, že keď sa búrime proti vzniku „nových ľudských práv“, ide nám len o vás a o nás, o budúcnosť vašich a našich detí, o otvorenosť a priehľadnosť, o korektnosť vašej gender politiky, o odhalenie nedemokratických spôsobov, tieňových správ, ktoré poškodzujú našu povesť v zahraničí, o zamedzenie manipulatívnosti ideológie, ktorá sa potichu vkráda do zákonov, aby ľudí s normami a morálkou postavila mimo zákon.

Prepáčte, nie sme naivní, pani Genderová, aby sme uverili, že vám ide o skutočné dobro ženy, o jej ochranu pred hroziacim násilím, o výchovu mladej generácie k dôstojnosti a k ľudským právam, a nie o boj za milióny.

Mária Raučinová

Zdroj: www.postoy.sk

 

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.