„LIFE NEWS“ zo sveta

Fínsko

Výskum fínskeho vedeckého tímu na Helsinskej univerzite priniesol fascinujúce odhalenia, podľa ktorých sú deti schopné začať sa učiť už veľmi skoro, dokonca pred narodením. Výsledky poukazujú na schopnosť rozpoznania slov už v matkinom tele v treťom trimestri tehotenstva. Výskumíci prehrávali opakovane počas posledných týždňov tehotenstva matkám čakajúcim deti rôzne slová a zvuky, niektoré mohli započuť až 25 000 krát. Po ich narodení urobili vyšetrenie pomocou elektroencefalografu (EEG), aby rozpoznali, či sú novorodenci schopní rozpoznať zvuky, ktoré im boli prehrávané ešte v čase pred narodením. Zaznamenaná elektrická aktivita mozgu jasne preukázala, že slová si pamätajú a sú im známe. Objav znamená nielen opätovné potvrdenie rozmanitosti života už pred narodením, lekári dúfajú, že by čoskoro mohli objaviť aj metódu podobnej auditívnej terapie pre deti s rizikom dyslexie.

Kanada

Známa pro-life aktivistka Linda Gibbons, v minulosti ocenená vyznamenaním Matky Terezy za prácu na diele ochrany života, bola opätovne nespravodlivo odsúdená za tichý protest proti potratom. Sudkyňa jej vymerala najvyšší možný trest sedem mesiacov odňatia slobody, pričom argumentovala tým, že odsúdená neprejavila ľútosť nad svojím počínaním a nechce uznať legálnosť potratu v krajine. Aktivistka musela v minulosti priniesť za svoj pro-life boj už mnohé obete, celkovo bola súdená za údajne nepovolené protesty dvadsaťkrát a vo väzení strávila takmer deväť rokov. Ani to ju však neodradilo a opakovane organizovala tiché protesty, pretože ako sa sama vyjadrila „nespravodlivý zákon nemožno rešpektovať“.

Poľsko

Národný Sejm neschválil návrh zákona, ktorým by bola zaistená ochrana detí s očakávaným postihnutím už pred narodením a teda zakázaný takzvaný eugenický potrat. Predkladatelia novely vyjadrili potrebu zjednotenia prístupu k životu v legislatíve, keďže v súčasnosti platný poľský zákon umožňuje potrat v prípade pravdepodobného postihnutia plodu, čo považujú navrhovatelia za precedens uprednostňujúci život človeka, ak ide o zdravého jedinca a vytvárajúci diskrimináciu v prípade života chorého.
Poľský Sejm hlasoval o návrhu zákona dňa 27. 9., pričom z prítomných 421 poslancov hlasovalo za novú úpravu 182 zákonodarcov, proti 233, nehlasovali šiesti a 39 sa hlasovania zdržalo. Ochranu života pred počatím bez ohľadu na predpokladaný zdravotný stav sa presadiť nepodarilo.

USA

Potratové kliniky v Spojených štátoch sú zatvárané čoraz častejšie. Za posledný rok zatvorili 42 kliník, čo je nárast oproti roku 2011, kedy ich bolo zatvorených 30 a takisto oproti vlaňajšku, v roku 2012 to bolo 25 pracovísk. Organizácia pre ochranu života Operation Rescue uvádza ako hlavné dôvody zatvárania kliník narastajúce požiadavky na hygienu a vybavenie, pokles potratovosti a v neposlednom rade aj vzrastajúce pro-life povedomie ľudí. Zrušené boli aj viaceré veľké kliniky, medzi nimi napríklad najväčšia klinika vo Virgínií NOVA Women´s Healthcare v meste Fairfax. Jednotlivé americké štáty prijímajú aj stále viac zákonov posilňujúcich ochranu života, za posledný rok to bolo 69 legislatívnych úprav z približne 360 návrhov na zmenu v 48 štátoch Federácie.

Zdroje:

www.lifenews.com

www.res.claritatis.cz

www.hli.org.pl

Spracoval: Andrej Števko

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.