Pozvánka na konferenciu „Rodina a chudoba“

Anna Záborská, predsedníčka Slovenskej spoločnosti pre rodinu a Ján Podmanický, predseda Výboru NR SR pre sociálne veci pozývajú  na  3. medzinárodnú  konferenciu v rámci príprav 20. výročia Medzinárodného roka rodiny „Rodina a chudoba“. Podujatie sa uskutoční 29. novembra v historickej budove NR SR na Župnom námestí v Bratislave.

Pod záštitou

Výboru NR SR pre sociálne veci

Renaty Kaczmarskej-Photakis, UN Programme on the Family

International Federation for Family Development

Partneri

Nadácia Konrada Adenauera

Úsmev ako dar

Klub mnohodetných rodín

Fórum života

Združenie pre rozvoj rodiny

Ciele: Poskytnúť námety na rozvoj rodinnej politiky SR, využiť výsledky konferencií pri edukácii, ponúknuť závery konferencií na Slovensku v rámci projektu pre prípravu materiálov OSN k 20. výročiu Medzinárodného roka rodiny (1994 – 2014)

Pozvaní hostia a kľúčoví rečníci:

Barbara Sadowska, viceprezidentka a spoluzakladateľka Nadácie Barka, Poľsko

Zsuzsanna Kormosné Debreceni, zástupkyňa vedúceho sekcie rodinnej politiky, Ministerstvo ľudských zdrojov, Budapešť

Zsuzsanna Gerber, prezidentka  Hungarian Women’s Alliance

Peter Crowley, sekretár  Vienna NGO Committee on the Family

Mario Živković, centrum pre rodinu Zagreb, Chorvátsko

Marie Oujezdská, Národní centrum pro rodinu, Česká republika

Werner Böhler, riaditeľ zastúpenia Nadácie Konrada Adenauera v Slovenskej republike a v Českej republike

Ján Richter, minister, MP SVR SR

Jozef Dvonč, predseda, ZMOS

Štefan Sečka, prezident, Slovenská katolícka charita

Jozef Mikloško ml., predseda,  Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar

Zuzana Podmanická, riaditeľka odboru štatistiky obyvateľstva, Štatistický úrad SR

Viliam Páleník,  Ekonomický ústav SAV

 

Témy workshopov a odborní garanti:

1. Vzťahová stabilita rodín ako prevencia chudoby

Garant: Karol  Pastor, Terézia Lenczová

2. Úloha širokej rodiny  a miestnej komunity ako záchrannej sociálnej siete – skúsenosti

Garant: Jozef Mikloško, Magda Fričová

3. Mnohodetnosť, politika a skrytá chudoba mnohodetných rodín  

Garant:  Stanislav Trnovec

4. Špecifiká chudoby rómskych rodín

Garant:  Jozef Červeň

5. Sprevádzanie rodín v núdzi

Garant: Pavol Vilček

6. Solidarita realizovaná v duchu charity – skúsenosti na Slovensku

Garant: Radovan Gumulák

 

Predbežný program:

Piatok 29. 11. 2013 

8:00  –   9:00 registrácia

9:00  – 13:00 prvé plenárne zasadanie

13:00 – 14:00 obed

14:00 – 16:00 workshopy

16:30 – 18:00 záverečné plenárne zasadanie

Prihlásiť sa môžete elektronicky alebo na uvedený kontakt do 17. novembra 2013.Účastnícky poplatok vo výške 20 €, študenti, seniori, matky na materskej a rodičia na rodičovskej dovolenke  8 €,  prosíme uhradiť do 17. novembra 2013 na účet 150732012/0200. Číslo telefónu použite prosím pre identifikáciu Vašej platby ako variabilný symbol pri platbe. Ak by výška účastníckeho poplatku mala byť prekážkou Vašej účasti, prosíme, aby ste kontaktovali organizátorov.

Kontakt: Katarína Hulmanová, Email: family@slovanet.sk, Tel mob:+421903783229, www.family-sk.sk

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.