80 ľudskoprávnych organizácií vyjadruje podporu referendu o manželstve v Chorvátsku

80 organizácií venujúcich sa problematike ľudských práv podporilo myšlienku ústavného referenda v Chorvátsku, vrátane Fóra života. 1. decembra sú občania tejto krajiny pozvaní zúčastniť sa referenda s otázkou či manželstvo má byť „zväzkom muža a ženy“. Organizácie z celej Európy aj spoza jej hraníc vítajú toto referendum ako znak úsilia chrániť a posilniť najzákladnejšiu inštitúciu ľudskej civilizácie – manželstvo a prirodzenú rodinu. V liste adresovanom chorvátskym členom Európskeho parlamentu signatári povzbudzujú týchto poslancov, aby „stáli pri svojich spoluobčanoch a podporili ich všemožne ako ich oficiálni zástupcovia v EP“, zdôrazňujúc, že referendum je úplne kompatibilné s legislatívou Chorvátska aj Európskej únie.

V liste sa píše o silnej mobilizácii na podporu inštitúcie tradičného manželstva, vysvetľujúc, že nejde o žiadny akt diskriminácie, ako niektorí namietajú: „Naopak, je to odraz pochopenia ľudí voči faktu, že manželstvo nemôže byť nič iné než zväzok medzi mužom a ženou, a že tento predstavuje základné dobro pre spoločnosť ako celok.“ Prijatie takéhoto vnímania manželstva nikoho nepripravuje o práva, píšu signatári: „Jednoducho uchováva a chráni to najlepšie a najpotrebnejšie prostredie pre plodenie detí a pre výchovu a formáciu budúcich generácií.“

Ciele referenda sú pevne podložené medzinárodným právom. Tento krok odráža zrelosť chorvátskeho národa a chorvátskej demokracie, nakoľko jeho cieľom je skutočne spoločné blaho – nielen pre jednu časť spoločnosti, ale pre celú krajinu. List vyjadruje úplnú podporu Chorvátsku v tomto referende a oceňuje, že má „občanov, ktorí sa verejne angažujú a aktívne sa podieľajú na demokracii v krajine.“ Iniciátorom podporného aktu je organizácia European Dignity Watch

www.europeandignitywatch.org

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.