Pozvánka na prednášku „Boh je síce jediný, ale nie je samotár“

Fórum života a kapucíni v Bratislave pozývajú na prednášku a diskusiu na tému „Boh je síce jediný, ale nie je samotár“. Uskutoční sa 13. decembra of 19:00 v Kostole sv. Štefana (kapucíni) v Bratislave. Svätú omšu celebruje a prednáša ThDr. Marián Bublinec, PhD., biskupský vikár pre katechézu a novú evanjelizáciu (BB diecéza).

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.