Zástupcovia Aliancie za rodinu rokovali s predstaviteľmi KDH

V pondelok 13. januára občianska iniciatíva Aliancia za rodinu (AZR) pokračovala v sérii rokovaní s predstaviteľmi parlamentných politických subjektov stretnutím  so zástupcami strany KDH. Stretnutie iniciovala  Aliancia za rodinu, ktorá  na sklonku roka 2013 oslovila všetky parlamentné politické subjekty so žiadosťou o stretnutia, na ktorých si chce vypočuť postoj jednotlivých  politických subjektov k dôležitým otázkam  rodinnej politiky. Aliancia za rodinu požiadala politické subjekty o pomoc pri zabezpečení naplnenia jej cieľov.

Aliancia informovala predsedu KDH aj o možnom referende ohľadom posilnenia  hodnôt manželstva a rodiny a uprednostnenia adopcií detí do rodín s otcom a mamou. KDH ústami svojho predsedu Jána Figeľa  informovalo zástupcov AZR o zámere predložiť novelu ústavy, ktorá by mala napomôcť k ochrane manželstva ako zväzku jedného muža a jednej ženy. Aliancia oceňuje každú aktivitu v prospech rodiny a pri tejto príležitosti požiadala predstaviteľov KDH o to, aby novela ústavy reflektovala všetky požiadavky formulované vo vyhlásení Aliancie. Aliancia a KDH sa dohodli, že o stave zapracovania požiadaviek v jednotlivých štádiách legislatívneho procesu novely Ústavy SR bude AZR informovaná.

Anton Chromík, Anna Verešová, Peter Kremský – hovorcovia Aliancie za rodinu

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.