Pozvánka na Snem Fóra života

Vážení členovia a sympatizanti Fóra života, srdečne vás pozývame na Snem  Fóra života, ktorý sa uskutoční v sobotu 15. 2. 2014 v Rajeckých Tepliciach na Mestskom úrade (vstup zo zadnej časti budovy).

Program:

9:00-9:45 – sv. omša v Kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Rajeckých Tepliciach

10:00 – 16:00 – rokovanie

(privítanie účastníkov, prijatie programu, prezentácia účastníkov snemu, prijímanie nových členov, správa o hospodárení, správa kontrolnej komisie, správa o činnosti v roku 2013, plán činnosti na rok 2014, rozpočet 2014, voľby predsedu, predsedníctva a kontrolnej komisie Fóra života, prehľad naposledy uskutočnených a najbližšie pripravovaných aktivít, rôzne, záver)

12:30 -13:30 – poludňajšia prestávka (cena 1 porcie jedla cca 3,50 EUR, vítané je objednanie obeda spolu s nahlásením účasti na sneme aspoň 1 deň pred snemom)

Program môžeme rozšíriť aj o Vaše vystúpenie. Návrh na bod rokovania pošlite e-mailom na adresu: kancelaria@forumzivota.sk .

Bližšie informácie o organizačných otázkach Vám podá Helena Kozáková na  kontaktoch 0903 533 946, kancelaria@forumzivota.sk .

Dňa 15. februára 2014 sa uskutoční aj Ples Fóra života v hoteli Skalka v Rajeckých Tepliciach, na ktorý ste srdečne pozvaní.

 

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.