EP bude hlasovať o Mape pre špeciálne práva LGBT (Správa Lunacek) – aktualizované

Petíciu proti Správe Lunacek môžete podporiť TU.

Európsky parlament akoby bol posadnutý sexuálnym životom občana. V týždni 3. – 6. februára bude Európsky parlament hlasovať o správe Ulrike Lunacek o Mape EÚ proti homofóbii a diskriminácii na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity (2013/2183). Správa Lunacek, ktorá bola prijatá vo výbore Európskeho parlamentu pre občianske slobody (LIBE), predstavuje prekvapivý útok LGBT aktivistov na univerzálnosť základných práv, aký nemá doposiaľ obdobu. Avšak stanovisko výboru LIBE neodráža stanovisko všetkých poslancov, ktorí sedia v poslaneckej snemovni.

Čo je v hre? Lunacek Report chce, aby „Yogjakartské princípy“ prenikli do právnej oblasti EÚ. V „Yogjakartských princípoch“ LGBT aktivisti falošne tvrdia, že „osobitné práva homosexuálov patria do všeobecných ľudských práv“ a že 120 osobitných práv pre homosexuálnu komunitu, musí byť uznaných, aby boli naplnené medzinárodne odsúhlasené ľudské práva. Správa Lunacek však v skutočnosti núti k radikálnej reinterpretácii a manipulácii s ľudskými právami. Kompletný komentár týkajúci sa “Yokjakartských princípov” nájdete TU.

Kto je predkladateľom? Pani Ulrike Lunacek je predsedníčkou pracovnej skupiny pre LGBT práva, politickej lobistickej skupiny homosexuálnych aktivistov v EP. Dá sa teda predvídať, že nepredkladá politicky rovnovážnu správu a že zneužije procedúru na vnesenie požiadaviek LGBT aktivistov do parlamentnej rezolúcie. V roku 2013 sa pani Lunacek spolupodieľala na pozmeňovacom návrhu 153 k správe Estrela, kde obhajovala potrebu interaktívnej sexuálnej výchovy pre deti od predškolského veku.

Aký je odkaz na „Mapu EÚ“? Odkaz na existujúce „Mapy EÚ“ je silne zavádzajúci. Mapa EÚ existuje pre práva osôb so zdravotným postihnutím. Ich životy je možné zlepšiť len prostredníctvom špecifických programov, ktoré vyhovujú ich špecifickým potrebám, bez toho, aby súčasne vytvárali neprimeranú záťaž pre zvyšok spoločnosti. Odkaz na politiky, ktorých cieľom je vyhovieť špecifickým potrebám osôb so zdravotným postihnutím, upozorňuje na skutočný zámer Lunacek správy: cieľom nie je zriadiť rovnaké zaobchádzanie, ale privilegovať vybranú skupinu. Je mätúce vidieť LGBT lobby, ako sa priživuje na úkor osôb so zdravotným postihnutím.

Prečo je názov zavádzajúci? Pojmy „homofóbia“ a „sexuálna identita“ nie sú definované v žiadnom medzinárodne záväznom dokumente v oblasti ľudských práv. Tieto pojmy nie sú súčasťou práva EÚ. Ak by tento dokument prešiel, Európsky parlament by legitimizoval slovník ideologického aktivizmu prostredníctvom politickej „Mapy EÚ“.

Čo je obsahom tohto uznesenia? Zámerom Správy Lunacek je inštitucionálne spochybnenie ľudských práv. Ak bude rezolúcia prijatá, inštitúcie EÚ a členských štátov sa budú musieť zaviazať k “homosexuálnemu mainstreamingu” všetkých verejných strategických oblastí, vrátane národných kompetencií ako verejné zdravie a vzdelávanie, zamestnanie, či vonkajšie vzťahy. Správa Lunacek zahŕňa široký vetovací mechanizmus EÚ v súvislosti s LGBT komunitou: žiadna budúca legislatíva EÚ nebude môcť byť v rozpore so záujmami homosexuálnych aktivistov. Plán EÚ bude politicky zneužívaný k tomu, aby donútil členské štáty umožniť “manželstvo pre všetkých” vrátane homosexuálov, s použitím argumentov týkajúcich sa občianstva, rodín a slobody pohybu. Homosexuálne páry môžu následne získať právo na adopciu, umelé oplodnenie a náhradné materstvo. Mapa EÚ zaručí slobodu zhromaždovania a prejavu pre homosexuálnych aktivistov a v mene boja proti nenávistným prejavom a skutkom budú umlčaní kritici homosexuality a LGBT aktivizmu. Týmto spôsobom by pre EÚ a členské štáty bol uplatňovaný dvojaký meter: neobmedzená sloboda prejavu pre homosexuálnu komunitu a obmedzená sloboda prejavu pre možných kritikov. V dokumente nie je žiadne ustanovenie, ktoré by chránilo práva ľudí na sebaurčenie, právo rodičov vychovávať svoje deti a chrániť deti pred homosexuálnou propagandou, alebo právo na výhradu vo svedomí.

Správa Lunacek taktiež obmedzuje slobodu podnikania, pretože opatrenia zahrnuté v Mape LGBT nespadajú len do kompetencií politiky boja proti diskriminácii, ale aj do kompetencií sociálnych partnerov, a to až po zahrnutie osobitných usmernení LGBT pre odbory a organizácie zamestnávateľov.

Pre podporu presadzovania hodnôt a noriem európskych spoločností bude musieť byť homosexuálne zmýšľanie tiež zavedené do programov pre mládež a vzdelávanie, ktoré sú v kompetencii Európskej komisie. To otvára cestu pre LGBT kvóty pre Erasmus štipendiá alebo študentské výmeny stredoškolákov.

Zdá sa, že účelom niektorých návrhov v správe Lunacek, je nútiť členské štáty k poskytovaniu legálnych ciest k uzavretiu „manželstva“ osobám rovnakého pohlavia. To sa vykonáva zákerným a skrytým spôsobom, napr. vyžiadaním automatického uznávania a uvádzania do platnosti všetkých listín a dokumentov o stave osôb, čo v praxi znamená, že členské štáty, v ktorých zákon nepovoľuje „manželstvo“ osôb rovnakého pohlavia  budú musieť na základe právnych predpisov EÚ, uznať „manželstvo“ rovnakého pohlavia, ktoré bolo uzavreté v inom členskom štáte.

Správa Lunacek taktiež vyzýva EÚ, aby vyvinula politický vplyv v rámci Svetovej zdravotníckej organizácie,  aby bola homosexualita vypustená zo zoznamu duševných porúch a porúch správania. Toto predstavuje obrovský zásah politickou inštitúciou do slobody vedy a vedeckého výskumu.

Aké je riziko pre vzťahy medzi členskými štátmi a inštitúciami EÚ? Všetky opatrenia nárokované v tejto Mape LGBT môžu byť vykonávané Európskou komisiou bez predchádzajúceho súhlasu Európskeho parlamentu a Rady ministrov. V súčasnej dobe o zásadách zákazu diskriminácie musí rozhodovať EP a Rada musí prijať svoj postoj jednomyseľne. Tento ochranný mechanizmus bude odstavený, pretože Európska komisia bude na základe Mapy LGBT môcť v tichosti prijať svoje vlastné opatrenia bez predchádzajúceho rozhodnutia zákonodarcov.

Zločiny z nenávisti spáchané homosexuálnymi aktivistami: V celej EÚ je dramatický nárast riadne zdokumentovaných „trestných činov z nenávisti“, ktorých sa dopustili samozvaní „aktivisti za homosexuálne práva“ proti svojim oponentom. Veľmi frekventované sú takéto útoky páchané na predstaviteľoch a budovách Katolíckej cirkvi: napríklad nedávne prerušenie vianočnej bohoslužby v katedrále v Kolíne nad Rýnom, znesvätenie Baziliky svätého Petrónia v Bologni, alebo opakované fyzické útoky proti arcibiskupovi z Mechelenu v Belgicku (všetky boli spáchané aktivistami za práva homosexuálov). Prijatie špeciálnej „Mapy“, ktoré by ich označilo za skupinu potrebujúcu špeciálne privilégiá, neodráža realitu.

Parlament EÚ je opäť LGBT aktivistami uvádzaný do omylu. Už v minulosti sa Európsky parlament stal obeťou podobného manipulatívneho pokusu založeného na homosexuálnom „mýte o obeti“. Atentát na ugandského aktivistu za práva homosexuálov Davida Kata získal obrovskú mediálnu podporu a stal príležitosťou pre parlamentnú rezolúciu a rôzne zásahy proti vláde Ugandy. Tvrdilo sa, že atentát na pána Kata bol výsledkom prebujnelej „homofóbie“. Nakoniec sa ukázalo, že jeho vrahom bol prostitút, ktorému pán Kato odmietol zaplatiť za jeho sexuálne služby. Európsky parlament ani na základe tejto informácie nezrušil svoje uznesenie, ktoré bolo založené na falošných „faktoch“. Vyzerá to tak, že v „boji proti homofóbii“ sú fakty irelevantné.

Ako ďaleko Správa postúpila? Správa bola prijatá na výbore pre občianske slobody (LIBE) 17. decembra 2013. Ani o mesiac neskôr, 17. januára 2014, administratíva EP neuverejnila dokument pre plenárnu schôdzu, pravdepodobne pre to aby sa občania o tom príliš skoro nedozvedeli. Napriek tomu, neoficiálne znenia prijatých pozmeňujúcich návrhov už existujú. Keďže stále nie je predložený žiadny oficiálny dokument, poslanci Európskeho parlamentu nemôžu ďalej konať. Je pozoruhodné, že na úrovni výboru LIBE poslanci všetkých politických skupín, vrátane kresťanských demokratov, aktívne spolupracovali s opozíciou aj so sekretariátom pracovnej skupiny LGBT. Je potrebné poznamenať, že obsah správy LIBE vplýva aj na spoluprácu s výbormi pre zamestnanosť a sociálne veci (EMPL), vzdelávanie a mládež (CUL), zahraničné veci (AFET) a právne veci (JURI).

Niekoľko mesiacov pred voľbami do Európskeho parlamentu sa poslanci boja vystupovať proti tvrdeniam LGBT aktivistov, pretože združenia financované EÚ, ako ILGA Europe, by mohla začať svoju obvyklú kampaň „pomenovať a obviniť“, v ktorej by očiernili politikov, odmietajúcich hrať ich hru. Dôsledkom strachu je inštitucionálna špirála mlčania. LGBT ideológia sa stáva dominantnou vtedy, keď iní nedokážu hovoriť zo strachu pred hrozbami izolácie a obviňovania zo strany LGBT aktivistov. Po Správe Estrela bude Mapa LGBT druhou kľúčovou pre volebné odporúčania v európskych voľbách 22. – 25. mája 2014. Poslanci by si mali uvedomiť, že LGBT lobby nemá až toľko voličov v 28 členských štátoch EÚ. Táto Mapa LGBT sa stane oficiálnym politickým postojom Európskeho parlamentu a bude uverejnená v Úradnom vestníku. Bude plne k dispozícii pre uplatňovanie a nikoho nebude zaujímať, že tento dokument nemá žiadnu právnu hodnotu. Bude politicky využívaný aktivistickými skupinami pre tlak na národné vlády, aby bola realizovaná agenda LGBT v každom členskom štáte, presahujúc hranice toho, čo občan naozaj chce. Európsky parlament Mapou LGBT oslabuje základ národnej zvrchovanosti v etických otázkach a bude obchádzať autoritu národných orgánov v každom členskom štáte. Z tohto dôvodu by sa občania mali postaviť na podporu a povzbudenie svojich poslancov v Európskom parlamente, aby títo zastavili program LGBT bez strachu, že budú izolovaní obvyklou „shame and blame“ kampaňou LGBT aktivistov .

Čo je potrebné urobiť?

1)      Upozorniť vašich rodinných príslušníkov, susedov, farníkov a priateľov e-mailom alebo v médiách na tento nehorázny pokus LGBT aktivistov. Čím viac ľudí bude o tom vedieť, tým ľahšie bude rozbiť „špirálu mlčania“. Názor LGBT je vnímaný ako dominantný len preto, že sa nikto neodváži proti nemu ozvať. Avšak náš názor sa môže stať dominantný, ak väčšina prehovorí. Nie sme homofóbovia len preto, že hovoríme o tom, že Európsky parlament chce vytvoriť Cestovnú mapu pre špeciálne LGBT privilégiá.

2)      Rozhodujúci politici EÚ a poslanci Európskeho parlamentu sú často slabí v tejto konkrétnej veci, pretože sa boja byť vystavení stratégii „hanby a viny“ zo strany homosexuálnych aktivistov. Je potrebné ich podporovať, aby prehovorili proti manipulácii. Mnohí z nich pochopili tento problém veľmi dobre, ale nie sú ochotní proti nemu vystúpiť. Napíšte svojmu poslancovi Európskeho parlamentu a povzbuďte ho/ju v aktivitách proti „homosexuálnemu zmýšľaniu v spoločnosti“.

3)      Skupina poslancov sa bude snažiť predložiť návrh alternatívneho uznesenia o tejto správe, ktorá by nahradila súčasný návrh. Toto uznesenie by malo byť krátke a malo by presné hovoriť o tom, že:

– EÚ chráni základné práva všetkých občanov

– základné práva sú univerzálne a nedeliteľné, a preto nemôžu byť založené na sexuálnom správaní jednotlivca

– právne predpisy EÚ už obsahujú osobitné ustanovenia o zákaze diskriminácie na základe sexuálnej orientácie

– žiadne nové politické nástroje by nemali byť vytvorené pred dôkladným prehodnotením súčasných právnych a politických nástrojov

–  členské štáty by mali vykonávať právne predpisy EÚ v oblasti nediskriminácie v rámci Európskej únie, jej orgánov a právomocí členských štátov.

4)      Napíšte poslancom EP, aby podporili alternatívnu rezolúciu.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.