KBS vydala preklad dokumentu o pastorácii homosexuálnych osôb

Rozlíšiť medzi správnym a nesprávnym spôsobom pastoračnej starostlivosti o homosexuálne osoby je jedným zo zámerov listu Kongregácie pre náuku viery „Pastoračná starostlivosť o homosexuálne osoby“ (Homosexualis problema). V slovenskom jazyku ho v týchto dňoch vydala Konferencia biskupov Slovenska (KBS). Odborný dokument zároveň ponúka biskupom niekoľko smerníc nápomocných pre pastoračnú starostlivosť o homosexuálne osoby. K dispozícii bude aj na medzinárodnej konferencii „Katolícka cirkev a ľudské práva“ 4. marca v Bratislave.

„List Homosexualis problema nemá za cieľ vyčerpávajúcim spôsobom opísať tému pastoračnej starostlivosti o homosexuálne osoby, ale pripomenúť neustále platnú náuku Cirkvi v tejto oblasti, odmietnuť negatívne tendencie vnútri Cirkvi i mimo nej a ponúknuť pomoc pre adekvátnu pastoračnú starostlivosť, ako aj pre fyzické a psychické dobro týchto osôb,“ píše v liste kardinál Joseph Ratzinger, vtedajší prefekt Kongregácie pre náuku viery a neskorší pápež Benedikt XVI.

Ako uvádza kardinál Tarcisio Bertone, toto vydanie nanovo predkladá List biskupom Katolíckej cirkvi ohľadom pastoračnej starostlivosti o homosexuálne osoby, ktorý bol so schválením pápeža Jána Pavla II. zverejnený Kongregáciou pre náuku viery 1. októbra 1986. Text v slovenskej verzii predchádza úvod, ktorého autorom je kardinál Ratzinger. Je v ňom opísaný historický kontext publikácie a predstavené sú jej základné súčasti.

V druhej časti nasledujú komentáre niekoľkých odborníkov v danej oblasti, publikované vo vatikánskom denníku L’Osservatore Romano s úmyslom poskytnúť ďalšie vysvetlenie k základným líniám, ktoré sú naznačené v tomto dokumente. Sú to články P. Bonifacia Honingsa OCD, Homosexuálne osoby. List v prospech osoby; P. Bartholomewa Kieleho SJ, „Pastoračná starostlivosť o homosexuálne osoby. Psychologický apekt”; P. Maurice Gilberta SJ Čo hovorí o homosexualite Nový zákon?; Mons. Ignazia Carrasca de Paula Homosexuálny stav treba postaviť na roveň iným nezriadeným náklonnostiam v človeku; prof. Gianfrancesca Zuanazziho Možno vybudovať životný štýl založený na ,priestore slobody´, ktorý existuje pre všetkých”.

List sa napokon venuje niekoľkým dôležitým otázkam týkajúcim sa sprevádzania homosexuálnych osôb. Na jednej strane zdôrazňuje, že tieto osoby treba plne rešpektovať v ich dôstojnosti tak čo sa týka slova, ako aj skutkov a legislatívnych opatrení a treba ich chrániť pred zovšeobecňovaním pri posudzovaní. Na druhej strane, Cirkev musí homosexuálne osoby usmerňovať k Božím prikázaniam.

V závere publikácie sa ešte nachádzajú Niektoré úvahy týkajúce sa odpovede na návrhy zákona o ne-diskriminácii homosexuálnych osôb, ktoré Kongregácia pre náuku viery poslala biskupom Spojených štátov amerických v roku 1992. V týchto úvahách sú prevzaté základné tvrdenia listu z roku 1986 a potom nasleduje ich aplikácia na niektoré konkrétne prípady. „Dúfam, že vydanie tejto brožúrky bude na osoh všetkým, ktorí sa týmito problémami zaoberajú, a pomôže najmä tým, ktorí sa venujú náročnej oblasti pastoračnej starostlivosti o homosexuálne osoby,“ píše kardinál Bertone.

Úvahy o návrhoch na právne uznanie zväzkov medzi homosexuálnymi osobami z dielne Kongregácie pre náuku viery nájdete TU.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.