Aliancia za rodinu: Referendum o ochrane rodiny

V súčasnosti možno konštatovať, že Aliancia za rodinu (ďalej Aliancia) svojim Vyhlásením z 12. decembra 2013 výrazným spôsobom posunula na Slovensku celospoločenskú diskusiu týkajúcu sa  ochrany manželstva a rodiny. Pozitívne sme prijali fakt, že Vyhlásenie Aliancie a následná celospoločenská diskusia boli impulzom  k aktivizácii v uvedenej oblasti aj jednotlivých parlamentných politických subjektov. „V súčasnosti podaný návrh novely Ústavy SR na ochranu definície manželstva ako zväzku muža a ženy je dobrým krokom, ktorý, žiaľ, nerieši bezprostrednejšie ohrozenia rodiny. Vo väčšine krajín, ktoré už prehrali svoj boj o výnimočnosť manželstva, to začalo postupne – najskôr zavedením registrovaných partnerstiev, potom rozširovaním ich práv na úroveň manželstva, následne adopciou detí. Preto nevyhnutne potrebujeme už teraz chrániť záujem detí pri osvojení a to právom vyrastať v rodine s otcom a mamou, taktiež chrániť deti pred nevhodnou sexuálnou výchovou na školách“ – povedal v úvode tlačovej konferencie 6. marca 2014 Peter Kremský.

Aliancia víta všetky kroky, ktoré majú úmysel podporiť prirodzenú rodinu. „Musíme však skonštatovať, že žiadna z plánovaných legislatívnych aktivít politických strán zatiaľ nenapĺňa všetky ciele Aliancie, ktoré sú pre nás rovnako dôležité.  Preto sme sa v rámci organizačného tímu Aliancie, po dôkladnom zvážení všetkých výhod i nevýhod, rozhodli vyhlásiť občiansku petíciu za referendum o ochrane rodiny“ –  vysvetľuje hovorca Aliancie Anton Chromík.

Predmetom referenda budú: ochrana manželstva ako zväzku jedného muža a jednej ženy; uprednostnenie najlepšieho záujmu dieťaťa pri osvojení a to: vyrastať v rodine s otcom a mamou; ochrana výnimočnosti manželstva pred tým, aby boli iné formy spolužitia postavené na rovnakú úroveň ako manželstvo a ochrana detí pred nevhodnou výchovou v školách. Medzi naše priority nespochybniteľne patrí aj riešenie sociálnych otázok rodín a preto zvažujeme zaradenie aj otázky z tejto oblasti. Okrem týchto otázok Aliancia chce a bude aktívne pôsobiť pri ochrane rodiny pred ekonomickými a spoločenským rizikami.

Zber podpisov začne ihneď po nevyhnutných prípravách. Aliancia chce mobilizovať spoločnosť, preto vyzývame širokú verejnosť, aby sa pridali k tým, ktorí petíciu podpíšu, ale aj k radom dobrovoľníkov, ktorí budú podpisy zbierať. „Sme presvedčení, že táto naša spoločná aktivita môže zmeniť Slovensko. Prosíme vás preto o podporu a angažovanosť v tejto veci. Všetci si uvedomujeme, že je to naše spoločné dielo, ktoré nás zároveň každého presahuje a iba spoločnými silami je možné ho uskutočniť. Už teraz ďakujeme za porozumenie a tešíme sa na spoluprácu. Nechajme hovoriť slovenské rodiny “ – uviedla na záver Anna Verešová.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.