Seminár na tému „Nádej pre ľudí inak sexuálne cítiacich“

Teologická komisia Bioetická subkomisia Konferencie Biskupov Slovenska, Rada pre rodinu Konferencie biskupov Slovenska a Linka Valentín – Gréckokatolícka cirkev Košice pozývajú na formačno-pastoračný seminár pod záštitou biskupov Mons. Štefana Sečku a Mons. Milana Chautura CSsR na tému „Nádej pre ľudí inak sexuálne cítiacich“. Uskutoční sa 23. mája o 13:00 v Aule RKCMBF Univerzity Komenského v Bratislave na Kapitulskej 26. Účastnícky poplatok je 1 EURO.

Program:

Mgr. Eliška Madžová – Medicína a homosexualita

Mgr. Vitalij Luck – Ako prijať človeka?

ThBibLic. Róbert Jáger – Biblia a homosexualita

PhDr. Marko Rozkoš, PhD. – Kto je človek?

JUDr. Martin Dilong – Práva versus diskriminácia

 

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.