Nadácia Volkswagen podporila vzdelávacie aktivity Fóra života

NadáciaVolkswagen podporila v roku 2013 tlač infoletákov Fóra života a vizitiek poradne Alexis pre študentov základných a stredných škôl. Vďaka tejto pomoci sme získali dôležité informačné materiály, potrebné pre osvetu a vzdelávanie o našich aktivitách. Fórum života realizovalo viacero prednášok v rámci projektu „Prevenciou k zodpovedným a perspektívnym vzťahom“ v rôznych školách po Slovensku, s cieľom pripraviť mládež na zodpovedné  a perspektívne vzťahy, poskytnúť im interdisciplinárnu výchovu k manželstvu a rodičovstvu a umožniť im oboznámiť sa s výzvami spojenými s oblasťou ochrany života, ľudskej dôstojnosti a ľudských práv. Zámerom projektu bolo predovšetkým vzdelávanie znevýhodnených a sociálne slabších skupín obyvateľstva. Lektori Fóra života prednášali od septembra 2013 do júna 2014 pre viac ako 1335 študentov na základných a stredných školách po celom Slovensku alebo na formačných stretnutiach pre mladých. Hlavnou cieľovou skupinou projektu boli študenti 8. a 9. ročníka na základných školách a študenti stredných škôl. Ďakujeme Nadácii Volkswagen za podporu, vďaka ktorej sme mohli šíriť medzi mladými ľuďmi výchovu k hodnotám.

 

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.