Pozvánka na tlačovú konferenciu k pripomienkam voči Stratégii ľudských práv

Pozývame novinárov a zástupcov médií na Slovensku na tlačovú konferenciu na tému „Výhrady a pripomienky mimovládnych organizácií k obsahu Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR“. Uskutoční sa vo štvrtok 19. júna 2014 o 11:00 hodine vo Veľkej zasadačke Domu novinárov na Župnom námestí č. 7 v Bratislave.

Hostia:

Marcela Dobešová, Fórum života

Mária Raučinová, Fórum života

Pavol Kossey, Fórum kresťanských inštitúcií

Martin Dilong, Fórum pre verejné otázky

Juraj Šúst, Spoločenstvo Ladislava Hanusa

Ide o dôležitú a zásadnú tému pre našu spoločnosť. Ďakujeme za pozornosť a priestor, ktorý jej venujete a tešíme sa na Vašu účasť.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.