Téma pro-life vzdelávania na školách na vlnách Rádia Lumen

Projektová manažérka Fóra života Elena Miškovičová a koordinátorka konkrétnej pomoci Zuzana Stohlová budú hosťami v relácii Svetlo nádeje v nedeľu 20. júla 2014 o 15:30 hod.

Témou bude pro-life vzdelávanie žiakov a formácia učiteľov základných a stredných škôl, prednášky vo farnostiach a spoločenstvách. Ak máte záujem, aby odborníci navštívili aj vašu školu a priniesli žiakom poznatky z oblasti ochrany života, zodpovednej sexuálnej výchove s hodnotami, budúcom zodpovednom rodičovstve, budovaní medziľudských vzťahoch založených na vzájomnej úcte a komunikácii, podrobnosti získate na e-mailových adresách:

zuzana@forumzivota.sk

ela@forumzivota.sk

Počúvajte v nedeľu popoludní Rádio Lumen a dozviete sa viac 🙂

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.