Pozvite nás na prednášku

Od septembra 2014 Fórum života prichádza s ponukou prednášok pre študentov základných (7. ročník a vyššie) a stredných škôl, ale aj pre dospelých.

Uvedomujeme si, že omnoho nevyhnutnejšie ako sanovať už vzniknuté konkrétne problémy (rozpadajúce sa rodiny, nečakane tehotné dievčatá či dospelé ženy, domáce násilie, nežiaduce dôsledky užívania hormonálnej antikoncepcie, či následky potratov), je robiť prevenciu medzi mladými, ktorí ešte len začínajú riešiť vzťahy a záležitosti týkajúce sa partnerskej lásky a intimity.

Za základ dobrej prípravy na dlhotrvajúce a zodpovedne prežívané vzťahy pokladáme informovanosť mladých ľudí o tom, aký je rozdiel medzi láskou a zaľúbenosťou, že vzťahy sú v prvom rade o obdarúvaní toho druhého a nielen o braní, že dobré vzťahy sa nezačínajú budovať „skúškou“ v posteli, ale systematickým učením sa komunikácii a  odpúšťaniu tomu druhému.

Súčasne zisťujeme, že u mladých ľudí upadá citlivosť svedomia voči rozhodovaniu o potrate či eutanázii. Preto hovoríme otvorene o prenatálnom vývine dieťaťa, potrate a jeho dôsledkoch pre ženu i muža (konkrétne skúsenosti z Poradne Alexis – www.alexisporadna.sk). Ponúkame zároveň konkrétnu pomoc v podobe poradenstva pri nečakanom tehotenstve alebo v prípade popotratového syndrómu (Poradňa Alexis), ako aj  konkrétnu finančnú a materiálnu pomoc (Projekt Zachráňme životy).

V prípade záujmu o tieto témy nás neváhajte osloviť, ponúkame k nim prednášku „Zaľúbenosť, láska, sex a iné“.

hands

Druhou ponúkanou prednáškou na tému „Aktuálne výzvy v oblasti pro-life“ prinášame prehľad výziev a ohrození, ktorým naša spoločnosť čelí v oblasti ochrany ľudského života a jeho dôstojnosti a ktorým je dôležité porozumieť. Táto prednáška je určená skôr pre učiteľov, animátorov, farnosti, spoločenstvá a pod. Chceme v jej rámci ponúknuť výsledky dlhoročnej práce a skúmania spomenutej oblasti a zároveň informovať o možných riešeniach a konkrétnych ponukách pre formovanie detí a mládeže v oblasti prípravy na vzťahy, manželstvo a rodičovstvo.

nožičky

Prednáška „Porno je lož“ je určená najmä tínedžerom (ale aj dospelým), ktorí sa – aj keď často neúmyselne – cez internet, kamarátov, či iným spôsobom dostanú k otázke pornografie. Táto rozhodne nie ľahká téma však začína byť s rozmachom internetu stále aktuálnejšia a problém viac rozšírený, najmä medzi mladými v čoraz skoršom veku. Aby sme zabránili devastujúcim účinkom pornografie na životy detí a mládeže, snažíme sa prinášať osvetu v tejto citlivej oblasti, inšpirovaní výrokom jedného otca, ktorý povedal: „Asi budeme musieť byť prvá generácia, ktorá bude otvorene hovoriť s deťmi o porne.“

 stop pornography

V poslednom čase sa dosť hovorí o tolerancii či nediskriminácii voči inak sexuálne cítiacim ľuďom (LGBTI skupina). Mnohokrát nevieme aké stanovisko či postoj v tejto otázke zaujať. K tejto aktuálnej problematike ponúkame prednášku s názvom: „Homosexualita – je to problém?“ Prednáška je určená pre mladých, ale aj pre dospelých.

                                                                                 homosexual couple

Ktorúkoľvek z vyššie uvedených prednášok radi zrealizujeme aj vo Vašom prostredí, na Vaše pozvanie. Ich realizácia je podmienená preplatením nákladov PHM s amortizáciou.

Pre školy v Bratislave je realizácia prednášok podmienená zaplatením poplatku 1€/osoba). Touto sumou zároveň podporíte pro-life aktivity Fóra života na Slovensku.

V prípade záujmu o akúkoľvek zo spomínaných tém nás môžete kontaktovať e-mailom na adrese: ela@forumzivota.sk alebo na telefónnom čísle 0904 738 411.

                                                                               FZlogo

 

 

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.