Apelujte spolu s nami na autority v súvislosti so Stratégiou

Milí priatelia života,
už sme Vás viackrát informovali o tom, že vláda sa stotožnila s úlohou ešte  z roku 2011 a chce vytvoriť Celoštátnu stratégiu ochrany a podpory ľudských práv v SR. Na starosti to má Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí. Plán bol taký, že ju chceli schváliť už v júni 2013, hoci písať ju začali až v máji 2013 (!). No našťastie sa dvihla vlna odporu (cez aktívnu a mnohopočetnú účasť na workshopoch a následnom pripomienkovaní – vznikol 180 stranový Zborník pripomienok)

Ak máte záujem, prečítajte si od str.55 túto analýzu  (približne na str.65 hovorí o tom, ako sme nevhodne vstúpili do procesu)
 
Tu si môžte prečítať malý harmonogram, ako to po júni 2013 pokračovalo.
 
Keď sme videli, že naše šance zmeniť dokument nie sú vysoké, protestovali sme proti spôsobu prípravy.

Nepomohlo to, Riadiaci výbor, Redakčný tím a celé vedenie nebolo otvorené iným názorom a samozrejme, nedošlo ani rekonštrukcii Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. 6. 6. 2014 bolo zverejnené nové znenie Stratégie. Do 19.6. sa dali poslať pripomienky – t. j. vo voľnom čase si to celé prečítať , napísať pripomienky, pozhánať dostatok podporovateľov (minimálne 500) a všetko to odoslať. Vďaka mnohým Vám, ktorí ste vyjadrili svoju podporu našim pripomienkam, či iných partnerských organizácii. 
 

A na túto občiansku aktivitu – plne legitímnu, podľa zákonných pravidiel, ministerstvo reagovalo takto nehanebne – čítajte TU.

 

Samozrejme, to si žiadalo odpoveď, preto naša reakcia.

 
A tu je niečo na „pobavenie sa“ .
 
Ešte zhrnutie na záver.

Do konca tohto týždňa prebiehajú „expertné rokovania“ na pôde MZV. Žiaľ, nie je vôľa nič zmeniť v texte Stratégie, ani v jej Prílohách. Ministerstvo chlácholí tým, že majú „informatívnu povahu“ – no jedným dúškom je schopné dopísať o pár riadkov nižšie, že „predstavujú zásadné rámce pre tvorbu budúcich politík“.
Páči sa Vám zásadný rámec politiky vzdelávania k sexuálnym a reprodukčným právam?
Odsúhlasili by ste peniaze na školenia pre „novinárov verejnoprávnych i súkromných médií“ určené na budovanie „kultúry rodovo korektného jazyka, resp. jazyka ľudských práv“?
 
Predpokladáme, že nie.

Myšlienka Stratégie nie je zlá, žiaľ, to isté sa nedá povedať o jej obsahu.
Prosíme Vás o vyjadrenie Vášho postoja a to tým, že si vytlačíte jednu z verzií listu (môžete aj viac), ak s ňou súhlasíte, podpíšte list a pošlite poštou s uvedením Vás ako odosielateľa na obálke. Ak Vám to nerobí ťažkosť, prosím, ponúknite na podpis aj svoju rodinu, či priateľov. Samozrejme, aby sme nemohli byť obvinení ministerstvom zo špinavej kampame s vyhrážkami a nádavkami, nič neslušné, či urážlivé nedopisujeme.
 
Prosíme, list pošlite do 19. 9., pretože čoskoro zasadá Rada vlády pre ĽP a je možné, že veľmi skoro po tom to pôjde na rokovanie vlády.

Ďakujeme za každý jeden list, priatelia! A manželia, hoci ste jedno telo, jedna duša, písať môžete každý zvlásť 🙂

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.