Podporte pripomienky proti celoštátnej stratégii rodovej rovnosti v SR

Milí priatelia, prosíme Vás o súrnu podporu a šírenie petície so zásadnými pripomienkami Fóra života k návrhu Celoštátnej stratégie rodovej rovnosti v SR a k návrhu Akčného plánu rodovej rovnosti v SR na roky 2014-2019. Ide o dokumenty,  ktorých cieľom je presadiť ideológiu rodovej rovnosti do praxe. Táto ideológia môže výrazne narušiť vzťahy medzi mužmi a ženami, ako aj prirodzenú rodinu. Zároveň požaduje zdroje financovania, ktoré sú potrebnejšie pre iné priority. Preto zásadne odmietame tieto texty a žiadame, aby boli materiály stiahnuté na prepracovanie. Týmto Vás prosíme o podporu našich pripomienok s cieľom, aby vláda SR neprijala tieto dokumenty.

Petíciu môžete podporiť TU.

Ak sa s pripomienkami stotožňujete, prosíme, podporte ich cez túto petíciu čo najskôr. Ďakujeme.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.