Ako postupovať pri posielaní peňazí získaných z predaja sviečok s logom Fóra života

Prosíme zodpovedných vo farnostiach a spoločenstvách, ktoré sa zapojili do projektu Sviečka za nenarodené deti 2014 predajom symbolických sklenených a plastových sviečok s logom kampane, aby vyzbierané prostriedky poukázali na číslo účtu:

5033357295/0900 (Slovenská sporiteľňa)

Variabilný symbol: 232

Do správy pre adresáta uveďte názov farnosti alebo spoločenstva, v prípade individuálneho darcovstva meno a priezvisko darcu. Vyzbierané peniaze môžete vložiť priamo na uvedený účet neinvestičného fondu Fórum života, alebo ich vložiť na svoj účet a poslať nám ich bankovým prevodom.

Ďakujeme aktívnym spolupracovníkom, dobrovoľníkom, aj všetkým vám, ktorí ste prispeli finančnou čiastkou na to, aby Fórum života mohlo vykonávať aktivity a projekty zamerané na ochranu ľudského života a podporu rodiny. Ak ste si nestihli zakúpiť sviečku, stále je možné poslať finančný dar na náš účet, verejná zbierka s povolením Ministerstva vnútra potrvá do 31. marca 2015. O vyúčtovaní zbierky budeme informovať priebežne, kompletné čísla poskytneme na našej stránke po jej skončení.

Ďakujeme 🙂

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.