ĎAKUJEME!

Fórum života sa chce poďakovať všetkým rodinám i jednotlivcom, farnostiam, obciam, spoločenstvám, inštitúciám, aj spriateleným médiám za podporu počas dvanásteho ročníka celonárodnej kampane Sviečka za nenarodené deti. Ďakujeme Vám za Váš čas, snahu a za Váš finančný dar, ktorým ste prispeli k tomu, že naše aktivity v prospech ochrany života od počatia po prirodzenú smrť, ľudskej dôstojnosti a podpory rodiny môžu aj počas nasledujúceho roka pokračovať a rozvíjať sa.

Projekt Sviečka za nenarodené deti 2014 vyvrcholil 2. novembra, v deň spomienky na všetkých verných zosnulých, no verejná zbierka, schválená Ministerstvom vnútra, pokračuje až do 31. marca 2015. Konečné vyhodnotenie kampane prinesieme čo najskôr po tomto termíne, o priebežných výsledkoch Vás budeme informovať na našej stránke www.forumzivota.sk, aj prostredníctvom sociálnych sietí a E-mailu Fóra života.

Už teraz môžeme skonštatovať, že projekt sa stále rozvíja a v tomto aktuálnom ročníku sa jeho dosah, súvisiaci s duchovnou a osvetovou stránkou rozšíril do ďalších farností, spoločenstiev a inštitúcií. Veľmi sa tešíme, že senzibilizácia spoločnosti voči osudu detí, ktoré sa nemohli narodiť kvôli umelému či spontánnemu potratu, úspešne pokračuje.

Z celého srdca ďakujeme za to, že Vám nie sú ľahostajné skutočné hodnoty, a za podporu, vďaka ktorej dokážeme poskytovať konkrétnu pomoc tým, ktorí ju najviac potrebujú. Sme presvedčení, že pomáhať dôstojne žiť je správna voľba, a sme radi, že v tejto snahe stojíte pri nás.

Vaše Fórum života

open ardent heart #1

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.