Protestné zhromaždenie proti obsahu a forme Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR

V utorok 16. decembra o 17:00 hodine do tisíc ľudí protestovalo pred Úradom vlády SR proti obsahu a forme Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike (ďalej sa uvádza ako stratégia), ktorá bola začiatkom decembra schválená Radou vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (RVĽPNMRR) a teraz čaká na schválenie Vládou SR. Protestné zhromaždenie bolo zdôraznením Vianočnej výzvy, ktorú desiatky organizácií, niekoľko členov vládnych výborov a množstvo osobností verejného života poslalo všetkým členom vlády s apelom, aby tento ideologický dokument neschválili.

Na dnešnom stretnutí občanov pred Úradom vlády zaznelo niekoľko príhovorov zástupcov rôznych organizácií a inštitúcií. „Prišli sme sem, aby sme z dverí Slovenska vytlačili ideológiu skôr, ako do nich vloží celú nohu. Potom ju už nebude ľahké vyhnať, preto konáme ešte dnes – protestujeme, píšeme ministrom listy, apelujeme na premiéra a zdravý rozum, robíme pochody za život, iniciujeme referendum o ochrane rodiny, ktoré bude 7. februára 2015 a k účasti na ktorom všetkých pozývame,“ povedal hovorca Národného pochodu za život Tomáš Kováčik. Poukázal na to, že k stratégii bolo vznesených viac ako 300 zásadných pripomienok zo strany viacerých mimovládnych organizácií, z ktorých väčšina bola odignorovaná zo strany autorít, zodpovedných za tvorbu dokumentu. „Stojíme tu za naše deti, aby sme vyzvali vládu, ministrov a premiéra, aby odmietli byť bábkami v rukách ideológov, aby sledovali programové vyhlásenie vlády deklarujúce podporu rodiny a aby aj v hodnotových otázkach počúvali občanov Slovenska,“ uzavrel Tomáš Kováčik. Renáta Ocilková, členka Výboru pre rodovú rovnosť pri RVĽPNMRR, poukázala na to, že stratégia venuje nadštandardnú pozornosť ľuďom s poruchami sexuálnej identity alebo ľuďom s menšinovou sexuálnou orientáciou, akoby to bol najväčší problém našej spoločnosti. Pre porovnanie uviedla, že kým právam osôb žijúcich na hranici chudoby dokument venuje 10 strán a právam osôb so zdravotným postihnutím 9 strán, právami lesieb, gejov, bisexuálov, transsexuálov a intersexuálov sa zaoberá na 105 stranách. Ochrane práv rodiny pritom nie je venovaný vôbec žiadny priestor. „Našu spoločnosť najviac trápi to, že otcovia alebo matky musia cestovať za prácou a rodina musí ostať bez nich… že rodiny so zdravotne postihnutými deťmi nemajú takú podporu od štátu, že by matky s chorými deťmi mali šancu aj pracovať a aj profesionálne slúžiť spoločnosti… že rodiny živoria kvôli nedoceneniu práce a nízkym mzdám učiteľov, učiteliek, vysokoškolských profesorov, zdravotných sestier, zamestnancov štátnej a verejnej správy… že medzi ľuďmi z marginalizovaných skupín a väčšinovým obyvateľstvom existujú bariéry, ktoré vláda nemá odvahu riešiť investíciou do formovania ľudí v duchu hodnôt, ktoré pretrvajú,“  uviedla Ocilková a upozornila na to, že práve tieto oblasti by sa mali stať prioritami všeobecného záujmu v spoločnosti.

Ak poviete, že deti potrebujú otca a mamu, možno budete označení za fundamentalistov. Ak poviete, že muž a žena patria k sebe, možno budete označení za fanatikov. Ak poviete, že rodina je základná jednotka spoločnosti, tak vás možno označia za nacistov,“ konštatoval vo svojom prejave na zhromaždení Anton Chromík, hovorca Aliancie za rodinu. Zdôraznil, že Slovensko „potrebuje plán zameraný na rodinu“ a vyzval vládu, aby „hľadala cestu prieniku myšlienok akceptovateľnú pre všetkých občanov a nie takú, ktorú odmieta väčšina Slovenska.“  Mária Raučinová, členka Výboru pre rodovú rovnosť, upozornila na snahu tohto vládneho výboru „presadiť do politiky takú formu slobody, ktorá v skutočnosti popiera ľudský život v jeho vzniku a narúša najhlbší zmysel a podstatu rodiny.“ Podotkla, že text celoštátnej stratégie nie je výsledkom ozajstného konsenzu názorov: „Stratégia sa snaží dokorán otvoriť dvere pre „kultúru“ homosexuálnych zväzkov… Vôbec nie je v hre ochrana prenasledovaných lesieb, gejov, bisexuálov a transsexuálov (LGBT), oni totiž základné práva majú garantované. Podľa Raučinovej zo strany protestujúcich proti stratégii nejde o nijakú nenávisť ani násilie voči nim: „Sme len prezieraví a vidíme dôsledky takejto agendy, ktoré sa jasne ukazujú aj v iných štátoch.“  Michal Makovník, zastupujúci Spoločenstvo Ladislava Hanusa, hovoril o svojej skúsenosti s pripomienkovaním stratégie a o tom, že sa tento dokument presadzuje za každú cenu až do takej miery, že Ministerstvo zahraničných vecí kvôli nemu neváhalo hrubo porušiť pravidlá prípravy vládnych materiálov – práve tie pravidlá, ktoré majú zaručiť transparentnosť a prístup verejnosti do procesu.

Ján Horecký zo Združenia katolíckych škôl Slovenska upozornil na konkrétne dôsledky prijatia stratégie pre školský systém na Slovensku. Rodová rovnosť bude zaradená medzi hlavné časti vzdelávania v spoločenskovedných predmetoch ako pre demokraciu životne dôležité právo a povinná bude v školskej kultúre a tzv. vzdelávaní pedagógov. Prijatie kontroverzného dokumentu podľa jeho slov predpokladá sexualizáciu výchovy a vzdelávania od raného detstva, pretože ich súčasťou bude nielen neprimerané venovanie pozornosti témam sexuálnej orientácie, pozitívna diskriminácia LGBT osôb a nevedecké ideologické nezmysly rodovej rovnosti, ale aj úplná zmena pohľadu na identitu a sexualitu človeka. „Stratégia vo svojej súčasnej podobe predstavuje konkrétne ohrozenie našich detí a útlak voči štandardnému modelu spolužitia ľudí v najprirodzenejších spoločenstvách, v rodine, tvorenej otcom, matkou a deťmi,“ konštatoval Ján Horecký a zdôraznil, že aj detskí lekári, psychiatri a ďalší odborníci upozorňujú na nevhodnosť výchovného a vzdelávacieho postupu, ktorý vládny dokument predpokladá.

Všetci účastníci protestného zhromaždenia apelovali na zástupcov vlády, aby jednoznačne odmietli schválenie Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv na Slovensku, ktorá rozdeľuje slovenskú spoločnosť a nerieši skutočné problémy v oblasti ľudských práv.

Kontakt pre médiá:

PaeDr. Mgr. Renáta Ocilková (Výbor pre rodovú rovnosť pri Rade vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť) – tel. 0903 910 937, e-mail: renata.ocilkova@gmail.com

RNDr. Ing. Marcela Dobešová (Fórum života) – tel. 0911 510 929, e-mail: marcela.dobesova@forumzivota.sk

ludia-rodina

 

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.