9. ročník zbierky Podeľme sa! aj na podporu Poradne Alexis

Radi by sme vám dali do pozornosti už 9. ročník zbierky Podeľme sa!, ktorej organizátori sa tento rok rozhodli z vyzbieranej sumy podporiť aj aktivity Poradne Alexis (www.alexisporadna.sk).

Podeľme sa! je podujatie, ktoré u verejnosti už nie je novinkou. Každý rok ho požehnávajú aj všetci slovenskí otcovia biskupi a súhlasia s jeho šírením a organizovaním aj v jednotlivých farnostiach. Podstatou zbierky je pomôcť blížnym v ich krízových životných situáciách a prispieť k formovaniu povedomia ľudí na Slovensku k solidarite a vzájomnej pomoci. Chceme to opäť robiť spôsobom:  nedávam almužnu, ale podelím sa o to, čo si odopriem. Tým chceme podčiarknuť i zmysel pôstu.

Bližšie informácie nájdete na letáčiku TU: http://www.khzs.sk/wp-content/uploads/2015/Podelme_sa_v_roku_2015_letak.pdf

Prípadne priamo na webe: http://www.khzs.sk/podelme-sa-2015/

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.