Prípravy na Deň počatého dieťaťa 2015 sú v plnom prúde

“Chránime nevyliahnuté orly. Chráňme aj nenarodené deti!” – tak znie hlavné motto občianskej kampane „25. marec – Deň počatého dieťaťa“ pre rok 2015, ktorú tradične organizuje občianske združenie Fórum života s partnermi počas marca a apríla. Jej cieľom je už po pätnásty raz šíriť úctu k ľudskému životu od momentu počatia, zdvihnúť hlas na obranu tých, ktorí sa ešte sami brániť nemôžu a mobilizovať spoločnosť k podpore a pomoci pre deti a celé rodiny. “Na vizuále, ktorý sa objaví na bilbordoch po celom Slovensku, aj na našich propagačných materiáloch, dávame do pozornosti nerovnováhu v postoji spoločnosti voči počatému ľudskému životu a voči chráneným živočíšnym druhom. Napríklad spoločenská hodnota vajca orla skalného je 4610 eur, ak ho niekto úmyselne poškodí alebo zničí, má vážny problém so zákonom. My sa pýtame, či je život orla vzácnejší ako ľudský, keďže zničenie počatého ľudského života umelým potratom je vnímané omnoho benevolentnejšie. Samozrejme, nie sme proti chráneniu ohrozených živočíšnych druhov, chceme však dosiahnuť to, aby sa obyvatelia Slovenska zamysleli nad hodnotou ľudského života. Skutočne je potrebné si ho vážiť ako to najcennejšie čo má nielen každá konkrétna rodina, ale aj celá spoločnosť,” vysvetľuje Marcela Dobešová, predsedníčka Fóra života.

Kampaň “25. marec – Deň počatého dieťaťa” bude sprevádzať množstvo zaujímavých akcií a podujatí. Jedným z kľúčových bude už XVII. ročník medzinárodnej konferencie Vyber si život, ktorý sa v kontexte aktuálneho diania v spoločnosti bude niesť v znamení témy „Médiá a ohrozenie ľudskej dôstojnosti“. Uskutoční sa v dňoch 21. – 22. marca v Rajeckých Tepliciach a okrem zaujímavých hostí sa účastníci môžu tešiť aj na odovzdávanie Ceny Antona Neuwirtha za ochranu života. V spolupráci s Karmelitánskym nakladateľstvom Fórum života pripravuje už tretíkrát FOTO súťaž o najzaujímavejšiu fotku kampane a priaznivci ochrany života si budú môcť kúpiť svoj „vlastný” bilbord s vizuálom Dňa počatého dieťaťa 2015. „Počas minulých ročníkov Dňa počatého dieťaťa táto možnosť vyvolala po celom Slovensku vlnu záujmu a veríme, že tento rok to nebude inak,“ hovorí Martin Gazdík a pozvanie adresuje aj dobrovoľníkom, ktorí majú chuť pomôcť pri distribúcii propagačných materiálov a rozdávaní stužiek, aby sa ozvali e-mailom na adresu: martin@forumzivota.sk, alebo telefonicky na číslo 0910 842 457.

Aj tento rok Deň počatého dieťaťa kladie dôraz na konkrétnu pomoc ženám a matkám v núdzi prostredníctvom projektu Zachráňme životy, a takisto na poradenstvo v citlivých otázkach týkajúcich sa nečakaného tehotenstva a problémov súvisiacich s touto témou v rámci Poradne Alexis, ktorá sa nedávno stala samostatnou neziskovou organizáciou a členom platformy Fórum života, ktoré od tohtoročného februárového snemu má už 49 členských organizácií.

Podrobnosti o podujatiach, aktivitách a možnostiach zapojiť sa do kampane „25. marec – Deň počatého dieťaťa“ priebežne zverejňujeme na stránke projektu www.25marec.sk, na internetovej stránke Fóra života www.forumzivota.sk, aj na sociálnych sieťach.

Kampaň je možné podporiť aj finančne na čísle účtu 0422874576/0900.

ĎAKUJEME!

Kontakty na pracovníkov Fóra života sú k dispozícii TU.

Informácie o členských organizáciách nájdete TU.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.