Podpíšte hromadnú pripomienku Fóra života a Aliancie za rodinu

Ministerstvo spravodlivosti predložilo do pripomienkového konania Akčný plán pre LGBTI ľudí na roky 2016 – 2019. Fórum života a Aliancia za rodinu žiadajú stiahnuť tento kontroverzný materiál založený na Jogjakartských princípoch smerujúcich k registrovaným partnerstvám a manželstvám homosexuálnych osôb a k adopcii detí.  Podpísať hromadnú pripomienku môžete súčasne za Fórum života:

http://www.peticie.com/hromadna_pripomienka_fora_zivota_k_akcnemu_planu_pre_lgbti

a za Alianciu za rodinu:

http://www.podpisem.sk/hromadne-pripomienky-k-akcnemu-planu-pre-lgbti-ludi-na-roky-2016-2019/

Pripomienky potrebujú aspoň 500 podpisov, aby sa zástupcovia mohli zúčastniť na rozporových konaniach.

 

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.