Príďte podporiť Európsky pochod za život do Budapešti

Fórum života sa chystá do Budapešti na Európsky pochod za život, ktorý bude zároveň „Krížovou cestou národov zjednotených v Kristovi”. Uskutoční sa v dňoch 23. – 24. júla 2016 a pozývame každého, kto má čas, chuť a prostriedky dostať sa do hlavného mesta Maďarska, aby toto podujatie podporil osobnou účasťou. Pochod sa začne na námestí pomenovanom po sv. Jánovi Kapistránskom a vyvrcholí na Ostrove sv. Margaréty. „Demografické štatistiky sú nemilosrdné,” konštatujú organizátori podujatia a dodávajú: „Kultúra smrti premohla civilizáciu života a rozmáha sa po celej Európe.” Pochod za život v Budapešti je snahou dať najavo všetkým autoritám a celej spoločnosti, že obrovskému množstvu ľudí nie je ľahostajná otázka ochrany života od počatia v celoeurópskom meradle.

Program sa začne 23. júla o 9:00 konferenciou o problematike interrupcií a ochrany života od počatia v hale Vojenského múzea na Kapistránskom námestí, o 11:00 bude nasledovať svätá omša v latinčine a po modlitbe Anjel Pána sa zástup účastníkov vydá na asi päťkilometrovú púť za život s pätnástimi zastaveniami, počas ktorých budú putujúci rozjímať nad utrpením Ježiša Krista a modliť sa aj za vyriešenie prekážok a problémov v oblasti ochrany ľudského života a jeho dôstojnosti. Pripravené je aj množstvo sprievodných podujatí najmä pre rodiny s deťmi a pre mládež, o 19:00 večer sa začne pro-life koncert. O 21:00 je naplánovaná modlitbová vigília, ktorá potrvá až do rána. Hlavným bodom nedeľného programu pro-life stretnutia bude spoločná modlitba za civilizáciu lásky vo všetkých národoch. Veríme, že niektorí z vás prídu osobne podporiť Európsky pochod za život a že sa tam s vami stretneme 🙂

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.