Fórum života podporuje Platformu za spravodlivé financovanie sociálnych služieb

Fórum života o. z. podporuje novovzniknutú Platformu za spravodlivé financovanie sociálnych služieb, ktorá poukazuje na to, že dochádza k porušovaniu ústavných práv odkázaných občanov a žiada vládu, aby urobila kroky k spravodlivému financovaniu sociálnych služieb.

Jedným z porušovaných práv je právo občana na pomoc v núdzi. „Odkázaní občania nedostávajú pomoc, nedostávajú príspevok v odkázanosti. Tí, ktorí sú u neverejných poskytovateľov, navyše dostávajú menej z verejných prostriedkov, jednu tretinu dostávajú, aj to oneskorene, čakajú štyri až desať mesiacov, niektorí sa toho vôbec nedožijú,“ priblížila na brífingu v uplynulých dňoch predsedníčka Združenia seniorských prijímateľov sociálnych služieb Anna Ghannamová. Poukázala tiež na právo na rovnaké podmienky v rámci hospodárskej súťaže: „Verejní a neverejní poskytovatelia nemajú rovnaké podmienky, pretože verejní sú prilepení na rozpočtoch zriaďovateľov a čerpajú aj viac a iné zdroje na túto službu.“ Členka predsedníctva Fóra života Anna Verešová ako poslankyňa Národnej rady SR zaslala  interpeláciu ministrovi Richterovi, v ktorej sa pýta na požiadavky platformy, konkrétne na to, či do pripravovanej novely Zákona č.448/2008 o sociálnych službách bude zakomponované aj zvýšenie finančného príspevku pre odkázaného občana. Zároveň vyzýva ministra aby podnikol kroky v prospech zrovnoprávnenia poskytovateľov služieb z verejného a súkromného sektora a spravodlivého financovania sociálnych služieb.   

Platforma žiada, aby štát zaviedol príspevok v odkázanosti ako štátnu dávku, na ktorú má nárok každý občan okamžite po rozhodnutí o odkázanosti. „Žiadame, aby štát legislatívne zabezpečil, aby samospráva dofinancovávala tých občanov, ktorí nemajú dostatok finančných zdrojov,“ zdôraznila Milada Dobrotková z Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb v SR. „Žiadame takisto, aby štát prevzal zodpovednosť za financovanie domácej opatrovateľskej služby. Aby sa nevyhovárali na to, že je to obligatórna povinnosť obecnej samosprávy, ktorá na to nemá finančné prostriedky, a preto veľa ľudí odchádza do pobytových zariadení,“ dodala Dobrotková. Platforma tiež presadzuje, aby zdravotné poisťovne povinne preplácali ošetrovateľské výkony v zariadeniach sociálnych služieb. Finančný príspevok na odkázanosť by mal podľa zástupcov platformy stúpnuť na minimálne 420 eur mesačne. Bez toho totiž poskytovatelia nedokážu zvýšiť mzdy opatrovateľov, a tí preto odchádzajú pracovať do zahraničia za niekoľkonásobne vyššie platy.

 

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.