Odkaz letných pro-life táborov: SME COOL OD POČATIA!

Letné pro-life tábory aj tento rok zožali úspech. Animátori Fóra života pre deti a mládež pripravili dva pestré a zábavné programy. Prímestským detským táborom Cesta radosti žila celá dedina Hontianske Trsťany a jej obyvatelia do jeho diania tiež s radosťou prispievali. Mládežnícky tábor Jeden z nás vyrazil na týždeň do vychytanej chatárskej lokality a krásnej donovalskej prírody, kde mladým každý deň predstavil jedného svätca ako jedného z nás a svätosť a ochranu života ako životný štýl. Tábora sa tak „zúčastnili“ aj známe osobnosti ako Karol Jozef Wojtyla (Ján Pavol II.), Gianna Berettová Mollová, Giovanni Francesco Bernardone (František z Asissi), Agnes Gonxhe Bojaxhiu (Matka Tereza) a Guido di Pietro (Fra Angelico).

Týchto inšpiratívnych ľudí sme spoznávali pod ich civilným menom a v civilnom odeve (iba niektorých neskôr aj v rehoľnom habite). Súťažili s nami, hrali sa, tancovali, tvorili, zobrali nás na túru objavovať krásu prírody, aby nám tak počas dňa približovali kým sú a čím žijú. Večer sme svätého na základe výrokov a získaných indícií uhádli. Po odhalení vždy s nami chvíľu pokecal, najmä prečo sa nášho tábora zúčastnil a ako sa v jeho živote konkrétne prejavovalo pro-life presvedčenie. Na Donovaloch nás navštívila aj poslankyňa Anka Verešová, s ktorou sme pri pudingu podebatili o konkrétnej pomoci ženám v Áno pre život a o ochrane každého ľudského života. Vďaka nej a Anke Záborskej si deti z obidvoch táborov odniesli na pamiatku táborové tričká, ktorými ďalej ponesú posolstvo „Som cool od počatia :)“.

Autor: Mária Froncová

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.