Inštrukcie pre posielanie vyzbieraných príspevkov v rámci Sviečky za nenarodené deti

Zo srdca ďakujeme všetkým, ktorí ste sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do kampane Sviečka za nenarodené deti 2017 – otcom biskupom a kňazom za podporu projektu a umožnenie jeho konania vo farnostiach, školách a spoločenstvách; dobrovoľníkom, ktorí nám pomáhali distribuovať a predávať sklenené a plastové sviečky s logom kampane; tým z vás, ktorí sa pričinili o to, aby aj vo vašom okolí stál pamätník nenarodeným deťom ako pietne miesto modlitby a úcty k životu; vám, ktorí ste organizovali rôzne podujatia s témou ochrany ľudského života od počatia; aj vám, ktorí ste finančne prispeli do verejnej zbierky registrovanej na Ministerstve vnútra a pomáhate nám pomáhať tam, kde je to najviac potrebné.

Prosíme všetkých, ktorí boli zodpovední za predaj sviečok v jednotlivých farnostiach, školách a spoločenstvách, aby vyzbierané peňažné prostriedky vložili čo najskôr na číslo účtu Fóra života, n. f.: IBAN SK25 0900 0000 0050 3335 7295. Do poznámky pre adresáta uveďte názov vašej farnosti/školy/spoločenstva, alebo v prípade individuálneho daru vaše meno, aby sme vedeli platbu identifikovať. Všetky prijaté príspevky budeme priebežne uvádzať na stránke www.sviecka.forumzivota.sk, kde po skončení verejnej zbierky nájdete aj kompletné vyúčtovanie.

Radi by sme vás upozornili, že ak ste zatiaľ nestihli prispieť a chceli by ste podporiť projekty ochrany života od počatia po prirodzenú smrť, máte možnosť až do 5. septembra 2018, a to dvomi spôsobmi:

  • priamym príspevkom na vyššie uvedený účet
  • prostredníctvom darcovskej SMS s textom DMS SVIECKA (DMS medzera SVIECKA) v hodnote 2 eurá na číslo 877

Sme úprimne vďační za každý príspevok, pretože vďaka tejto zbierke sme schopní realizovať projekty zamerané na ochranu života od počatia po prirodzenú smrť, verejne brániť ľudskú dôstojnosť a rodinu, vzdelávať deti na školách a pomáhať tehotným ženám v núdzi ako aj tým, ktoré trpia popotratovým syndrómom. Môžeme to naďalej robiť aj vďaka ľuďom ako ste Vy. Ďakujeme.

V prípade akýchkoľvek otázok o kampani Sviečka za nenarodené deti sa môžete obrátiť e-mailom na adresu: sviecka@forumzivota.sk

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.