Blahoželáme výhercom súťaže „Život je dar“ v rámci Sviečky za nenarodené deti 2017

Súťaž „Život je dar“, ktorú sme prvý raz vyhlásili v rámci minuloročnej Sviečky za nenarodené deti a v ktorej sme boli zvedaví na vašu pro-life tvorivosť, priniesla svoje ovocie. Pripravili sme hodnotné ceny v podobe prototypu pamätníka nenarodeným deťom, ktorý sme pripravili v spolupráci s niekoľkými umelcami; malé súsošie rúk držiacich v jednej z dlaní dieťa; aj zážitkový program počas hromadnej návštevy v Bratislave. Tieto odmeny už majú svojich majiteľov v kategórii škola, spoločenstvo, farnosť, plus v rámci tohto premiérového ročníka súťaže sme udelili aj špeciálnu cenu predsedníčky Fóra života.

Prvým laureátom sú žiaci deviateho ročníka na ZŠ sv. Petra a Pavla v Stropkove, ktorí už tradične organizujú akcie zamerané na ochranu života od počatia. Minulý rok núkali napríklad vlastnoručne upečené medovníčky s gratuláciou k „počatinám“, zapojili sa do 40-dňovej modlitbovej reťaze za život, a v rámci súťaže Život je dar pripravili zo svojich aktivít – pro-life pretekov pre mladších žiakov – krátku reportáž vo forme prezentácie, z ktorej vám prinášame niekoľko záberov:

V kategórii Spoločenstvo sme ocenili sme ocenili projekt MISIA ŽIVOT, ktorý realizuje pro-life animačné programy na školách, v komunitných centrách a spoločenstvách. Do súťaže pripravili pieseň „Dar“, aj motivačné video na tému podpory rodiny.

Tretím laureátom je farnosť Tvrdošín a iniciátorkou naša dobrovoľníčka Dáša, ktorá v spolupráci s miestnym pánom farárom zorganizovala v rámci súťaže „Život je dar“ podujatie – moderovanú adoráciu, ktorej predchádzalo týždňové zbieranie svedectiev na túto tému of farníkov. „Po celý týždeň mohli ženy, ale aj muži vložiť svoj príbeh, bolesť, ale aj vďaku do pripravenej schránky,“ píše Dáša. 9. novembra sa uskutočnila adorácia, kostol bol plný a prítomní v modlitbe odovzdávali všetkých, ktorí napísali svedectvo, Pánovi. Výsledkom snahy o dobrú vec je táto prezentácia, ktorú nám z Tvrdošína poslali, pripájame pár fotografií:

A na záver ešte špeciálna cena predsedníčky Fóra života Marcely Dobešovej pre Anku Paulíny zo spoločenstva Hnutie Svetlo-Život z Prešova, autorku skladby s názvom Čo je viac:

 

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.