Pozvánka: Trojdňové školenie TeenSTAR programu pod vedením jeho zakladateľky Dr. Hanny Klaus

Fórum života pozýva na školenie TeenSTAR programu. Uskutoční sa pod osobným vedením jeho zakladateľky Dr. Hanny Klaus z USA, ktorá navštívi Slovensko v marci pri príležitosti Dňa počatého dieťaťa.

TeenSTAR program je formačný program, ktorý mladým ľuďom získať hodnotovo podložené vedomosti o sexualite a o tom, ako sa v tejto oblasti zodpovedne správať, ide teda v podstate o výchovu k zodpovednému partnerstvu a rodičovstvu. Dr. Hanna Klaus pôsobila na Washingtonskej univerzite, bola docentkou gynekológie a pôrodníctva, čo je zárukou jej odbornosti a schopnosti tieto vedomosti efektívne odovzdávať ďalej.

Trojdňové školenie, ktoré sa uskutoční v dňoch 19. – 22. marca 2018 v Kňazskom seminári v Badíne, je určené pre všetkých, ktorí sa venujú práci s mládežou v duchu kresťanských hodnôt a radi by túto formáciu rozšírili a prehĺbili o aspekt výchovy k vzťahom založeným na hodnotách a k zodpovednému rodičovstvu.

Celková cena za účasť na prednáške je 70€ (zahŕňa účastnícky poplatok, ubytovanie a plnú penziu), v prípade nezáujmu o ubytovanie je cena 40€ (účastnícky poplatok a plná penzia).

Záväzné prihlášky prijímame do 12.marca 2018. Počet účastníkov je obmedzený, preto odporúčame prihlásiť sa čo najskôr prostredníctvom formulára na tomto linku:  REGISTRÁCIA UZAVRETÁ.

V prípade otázok nás kontaktujte na tel.čísle: 0910 842 184, alebo e-mailom na anka@forumzivota.sk.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.