Pozývame na Púť k sv. Gianne Berettovej Mollovej do Rajeckých Teplíc

Farnosť Rajecké Teplice a nezisková organizácia Áno pre život pozývajú na Púť k sv. Gianne Berettovej Mollovej, ktorá sa bude konať v dňoch 28. – 29. apríla 2018 v Kostole Božského Srdca Ježišovho v Rajeckých Tepliciach.

Program začína v sobotu 28. apríla o 17:15 hod. modlitbou svätého ruženca s myšlienkami sv. Gianny a pokračuje o 18:00 hod. svätou omšou, ktorú bude celebrovať Mgr. Ondrej Sabó z rehole Najsvätejších Sŕdc Pána Ježiša a Panny Márie. V roku 2005 bol páter Ondrej jedným z hlavných celebrantov pri otvorení a posvätení kaplnky svätej Gianny v Rajeckých Tepliciach, v ktorej sa nachádzajú jej relikvie. Sobotnú svätú omšu bude  sprevádzať Zbor sv. Ladislava z Rajca. Po svätej omši bude nasledovať adorácia pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou, ktorú otvorí Zbor sv. Ladislava.

V nedeľu 29. apríla o 9:30 hod. sa uskutoční slávnostná svätá omša, ktorú bude celebrovať Mgr. Jozef Lazový, kaplán Farnosti Rajecké Teplice. Po svätých omšiach bude nasledovať požehnanie nastávajúcich mamičiek. Po celý čas majú pútnici možnosť uctiť si relikvie sv. Gianny.

Vyvrcholením púte k sv. Gianne bude benefičný koncert, ktorý svojím vystúpením podporí Zbor sv. Ladislava v Rajci. Koncert sa uskutoční v nedeľu 29. apríla o 15:00 hod. v Kostole Božského Srdca Ježišovho v Rajeckých Tepliciach. Výťažok z koncertu je určený na podporu činnosti neziskovej organizácie Áno pre život, ktorá tento rok oslavuje 20. výročie vzniku.

Všetkých srdečne pozývame!

—————————————————————————————————————————————————-

Talianska lekárka Gianna B. Mollová bola v roku 2004 vyhlásená za svätú. Svoj život obetovala z lásky k svojmu nenarodenému dieťaťu. Je príkladom dnešnej doby vo svojej zbožnosti, v poslaní manželky, matky, lekárky i aktívnej členky katolíckej cirkvi. Na Slovensku ju poznáme ako patrónku a ochrankyňu života a rodiny. V roku 2005 bola v kostole Božského Srdca Ježišovho v Rajeckých Tepliciach posvätená kaplnka, v ktorej sa nachádzajú jej relikvie. Od roku 2006, pri príležitosti ukončenia jej pozemského života, sa tu konajú púte. V roku 2011 po prvý krát na Slovensko zavítala jej dcéra Gianna Emanuela, ktorej svätá matka darovala život.

Sv. Gianna B. Mollová je patrónkou domova pre osamelé tehotné ženy a matky s deťmi v núdzi, ktorý prevádzkuje nezisková organizácia Áno pre život od roku 1998.

 

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.