Čo v tebe je? (zápisky z pro-life tábora)

Máme za sebou ďalší ročník pro-life tábora pre mladých, ktorý sa konal 30. 7. – 4. 8. 2018 v Lúčkach pri Ružomberku a bol zameraný na integrálny rozvoj osobnosti. Každý deň charakterizoval určitý rozmer človeka – intelektuálny, sociálny, fyzický, emočný a duchovný, vďaka ktorým sme mohli lepšie porozumieť komplexnosti ľudskej osoby.

Deň intelektu priniesol mnohé úlohy, pri ktorých sme si mohli hravo otestovať naše schopnosti, vedomosti a všeobecný prehľad.  Známi vedci nám osviežili svoje vynálezy trochu bláznivým spôsobom. Venovali sme sa aj ťažším bioetickým témam v „pro-life kvíze“. Skupinky si volili z kategórií: Kto to povedal, Prenatálny vývin, Pravda – Nepravda a Čo by si robil, keby…

Zameranie na sociálny rozmer človeka nás priviedlo k zaujímavým príbehom ľudí, ktorých sme mali možnosť spoznať. Tiež sme si lepšie uvedomili, ako hlboko v nás je vpísaná túžba po spoločenstve s druhými.

Tábor ponúkol výzvy aj na naše fyzické schopnosti a na prekonanie sa. Zároveň sme sa venovali témam ako sebaprijatie a reč tela.

Počas dňa o emočnom rozmere predstavila kolegyňa Anka Siekelová vplyv hormónov na naše emócie. Kolegyňa Lívia Halmkan si pre mladých pripravila „rýchlu a výživnú“ debatu o pornografii. Jej cieľom bolo zamyslieť sa nad dopadmi sledovania porna. Spolu s mladými popremýšľať o tom, ako porno mení pohľad človeka na sexuálnu intimitu a vnímanie ženy ako osoby. Navštívili nás aj chalani z Cenacola, porozprávali svoje životné príbehy a ako sa ponaučili zo svojich chýb.

„Duchovný“ deň nám interaktívne priblížil rôzne náboženstvá a filozofické hnutia. Lepšie sme pochopili, prečo človek vyhľadáva duchovno a potrebuje v sebe naplniť tento rozmer. S mladými sme rozoberali sekty, ich znaky a rozlíšili sme okultné praktiky od náboženských prejavov.

Program bol okrem obsažných tém popretkávaný hrami a prekonávaním sa v rôznych smeroch. Mladí vydržali týždeň bez smartfónov, vyskúšali si spanie pod holým nebom alebo sa niekoľkokrát schladili v neďalekom vodopáde. Bol to čas plný dobrodružstva, dobrých rozhovorov a pekných priateľstiev. Zúčastnilo sa ho 29 účastníkov, 8 animátorov a 2 kuchári. Spolu s nezabudnuteľnými spomienkami si domov na tričkách nesieme odkaz: „To, čo je pred vami i za vami, je nič oproti tomu, čo je vo vás.“

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.