O Campfeste 2018 alebo aby pro-life témy neboli strašiakom

kresťanský hudobný festival Campfest, ktorého jubilejný 20. ročník sa konal v dňoch 2. – 5. augusta, bol aj tento rok zväčša navštevovaný mladými ľuďmi, čo bolo výbornou príležitosťou, aby sa naše pro-life posolstvo dotklo generácie, ktorá to najviac potrebuje.

Lívia: Nový interaktívny stánok Fóra života s edukačnými aktivitami pritiahol študentov, mladé rodiny a možných budúcich dobrovoľníkov. Mnoho konverzácií, ktoré sme s ľuďmi mali, nám odhalili fakt, že pro-life téma je „strašiakom“ v bežných konverzáciách. Ľudia sa nám zdôverili, že aj keď oni sami sú pro-life, netrúfali by sa s niekým zapojiť do debaty na túto tému. Campfest je kresťanský festival a dalo by sa stavať na predpoklade, že väčšina účastníkov je „za život“ no znova sme sa utvrdili v tom, že je potrebné kresťanov sprevádzať v tom, aby vedeli pro-life posolstvo presvedčivo komunikovať so širokou verejnosťou, aj za hranicami „kresťanského bezpečia“.

Peťa: Boli sme milo prekvapení, koľkí mladí si so zápalom zahrali našu „priraďovačku“ – úlohou bolo priradiť kartičku s informáciou (napr. kedy začína biť srdce dieťaťa v lone mamy, alebo kedy mamička cíti prvé pohyby dieťaťa) k správnemu týždňu prenatálneho vývinu. Rozdávali sme materiály Poradne Alexis, aby mladí vedeli poskytnúť kontakt v prípade, že sa vo svojom okolí dozvedia o neplánovanom tehotenstve niektorej kamarátky a mladší sa už tradične najviac potešili nálepkám. 

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.