Pripravujeme kampaň Sviečka za nenarodené deti

(Bratislava, 23. august 2019) – Počas  sviatkov zosnulých, ktoré slávime  v týždni od 2. novembra  (v tzv. osemdňovom  čase – oktáve) sa ponárame do spomienok na svojich blízkych zomrelých. Pri návšteve cintorínov nám neraz padne pohľad na malý hrob dieťaťa s horiacimi sviečkami. Niektoré sa ešte ani nestačilo  viditeľne narodiť a tak dnes nemá žiadne miesto na tomto svete. Fórum života so svojou misiou ochrany ľudského života od počatia sa rozhodlo dať týmto nenarodeným bytostiam aspoň symbolický priestor v srdciach. Zviditeľniť ich existenciu, hoci len krátku svetlom horiacej sviečky, ktoré symbolizuje iskru počatia a zároveň plameň krátkej existencie. V roku 2003 vznikol projekt Sviečka za nenarodené deti, ktorý má decentným spôsobom vrátiť ich prítomnosť v spomienkach a pomôcť vytvoriť aj týmto spôsobom inkluzívnejšie prostredie ochrany pre všetky ľudské bytosti.

Spočiatku nenápadný projekt sa za 16 rokov rozrástol do všetkých regiónov Slovenska prostredníctvom stoviek zanietených dobrovoľníkov, duchovných a všetkých, ktorým záleží na úcte k životu a chcú priložiť ruku k dielu. Nie je to ojedinelý jav pro-life aktivistov, ale vizitka vyspelosti celej spoločnosti, ako si váži svojich obyvateľov, osobitne tých najzraniteľnejších. Preto Fórum života posledné roky rozširuje tento projekt nad úroveň náboženského vnímania (hoci s neodmysliteľnou intenzívnou duchovnou podporou) a zapája doň aj ľudí na miestach s občianskym povedomím – v domácnostiach, v školách, v komunitách, na cintorínoch.

Kampaň Sviečky bola vždy spojená s riadne ohlásenou zbierkou, od r. 2010 so zbierkou na neinvestičný fond, ktorý nie je možné zhodnocovať na zisk. Od začiatku existencie sa Fórum života zameriava nielen na osvetu, ale na konkrétnu pomoc ľuďom, najmä ženám a rodinám v krízovej životnej situácii. Projekt si razil akúsi prirodzenú cestu medzi ľuďmi, pretože takmer v každej rodine sa našiel niekto, kto zomrel pred narodením. Rozsvietenie Slovenska na tento úmysel má zmysel ako všeobecná spomienka. Okrem toho vedie aj k zamysleniu, akým spôsobom počaté dieťatko zomrelo (spontánnym či umelým potratom), a ako môžeme prispieť, aby sme tomu predišli.

S postupným rozrastaním sa projektu pribudli aj kultúrne podujatia – koncerty a večery milosrdenstva, svedectvá žien bez akéhokoľvek kontroverzného nádychu a s početnou účasťou záujemcov. Vznikli aj pamätníky nenarodeným deťom, ktorých je v súčasnosti vyše tridsať. Spomienkový deň jedni slávili modlitbami, iní jednoduchým zapálením sviečky na cintoríne či doma v okne. Pridávali sa školy, kníhkupectvá, dokonca aj nemocnica. Počet miest, dobrovoľníkov i predaných sviečok narastal. Vďaka nim sa rozširovali aj možnosti Fóra života vytvárať v spoločnosti atmosféru ochrany života a realizovať ďalšie projekty konkrétnej pomoci. Kampaň nemálo prispela aj k dvom národným pochodom za život a už tradične získava mediálnu podporu desiatok periodík, webov a audiovizuálnych médií. Zlepšuje sa tiež jej organizačná a propagačná stránka a šírenie zbierky cez DMS správy.

Prečo to robíme?

  • Svetlo sviece je symbol. Každoročne ju zapaľujeme na pamiatku tých, ktorí nás opustili. V roku 2018 bolo na Slovensku evidovaných 15 274 potratov. Štatistiky ďalej uvádzajú tieto skutočnosti: v roku 2018 bolo vykonaných 7 350 umelých potratov a 7924 žien prežilo v minulom roku spontánne alebo zamĺknuté potraty, vrátane mimomaternicových tehotenstiev.
  • Každoročne si v čase Pamiatky zosnulých (2. november) pripomíname aj tieto životy a myslíme na ženy, ktorých sa to týka.
  • Spolupracujeme s dobrovoľníkmi v obciach po celom Slovensku. Vďaka podpore ich komunity sa sviečky dostanú aj do najmenších obcí na Slovensku. Vo voľnom čase na sviečky nalepili symbol kampane a teraz Vám ich predávajú. Našim dobrovoľníkom sme za to vďační. 

Čo urobíme s vyzbieranými peniazmi?

Fórum života sa sústredí najmä na konkrétnu pomoc. Sme presvedčení, že je našou zodpovednosťou vytvárať riešenia, ktoré pomáhajú sú v súlade s naším presvedčením, že ľudský život je životom už od momentu počatia.  Aj preto sa v súčasnosti sústredíme najmä na projekty pomáhajúce ženám, ktoré sa tehotenstvom ocitli v náročnej životnej situácii. Vaša finančná podpora pomáha denno-denne nachádzať zmysel ponechať si dieťa desiatkam žien a dáva im nádej a konkrétnu pomoc, ako túto životnú situáciu zvládnuť. 

Projekt Zachráňme životy

Od roku 2007 pomáhame ženám v náročnej životnej situácii. Darcovský systém funguje na spôsobe „adopcie“ tehotnej ženy a dieťaťa. www.zachranmezivoty.sk

 Poradňa Alexis

Funguje od roku 2009 a pomáha najmä ženám, ktoré uvažujú o potrate alebo trpia jeho následkami. Stará sa aj o ženy, ktoré zažili spontánny potrat; tiež o ženy, ktoré tehotenstvo zaskočilo. Poradňa Alexis poskytuje svoje služby bezplatne. www.alexisporadna.sk

Debaty Tlakový hrniec

Záleží nám na tom, aby sme formovali kritické myslenie. So študentmi stredných škôl debatujeme na témy ako je interrupcia, nevera či porno. Našim cieľom je, aby všetci z nich zaujali k témam vlastný postoj. www.tlakovyhrniec.sk 

Femina v Leviciach, Centrum pomoci v Prešove a v Snine

Naša činnosť sa sústredí na miesta, kde je to najviac potrebné. Kontaktno-informačné centrá a centrá pomoci sprostredkúvajú pomoc ženám, ktoré sú týrané, čakajú choré dieťa alebo sa ocitli v inej ťažkej životnej situácii. 

Informačno-vzdelávacia kampaň 25. marec – Deň počatého dieťaťa
www.25marec.sk

Projekt OP EVS Medzigeneračná solidarita a ochrana ľudskej dôstojnosti
www.sietpomoci.sk

Spracovala Mária Raučinová

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.