Európski myslitelia v oblasti ochrany života sa na stretnutí v Španielsku dohodli na založení Trvalého observatória. Jeho súčasťou má byť aj Slovensko.

(Bratislava, 29. október 2019) – V dňoch 18. a 19. októbra 2019 sa v Santiago de Compostela uskutočnilo stretnutie Kultúrnej platformy Európskej federácie One of Us pod záštitou jej prezidenta Jaimeho Mayora Oreju.

Jeho hlavným cieľom bolo vytvoriť priestor pre stretnutie mysliteľov z celej Európy integrujúcich Platformu One of us vo svojej krajine. Ďalším bodom bolo zanalyzovať situáciu v Európe v oblasti vnímania hodnôt. Výstupom tohto stretnutia a analýzy bude založenie Trvalého observatória pre vytvorenie akčného plánu Kultúrnej platformy.

Fórum života ako člen Federácie One of us participovalo na stretnutí, pretože aj ono je „Za Európu vernú ľudskej dôstojnosti“. „Fórum života by malo zhromaždiť týchto „mysliteľov“ zo Slovenska a poskytnúť One of us ich zoznam. Súčasťou zoznamu majú byť aj témy, ktorým sa na Slovensku venujeme v rámci publikácií alebo štúdií,“ hovorí Silvia Miškovičová, účastníčka seminára za Fórum života.

Trvalé observatórium by sa malo stať akousi virtuálnou knižniciou a diskusným fórom zároveň. „Jeho úlohou by mala byť výskumná a analytická činnosť rôznych mysliteľov z rôznych krajín s cieľom spájať a vzdelávať ľudí, ktorí sú aktívni v ochrane života,“ vysvetľuje ďalej zmysel observatória Miškovičová.

Spoluúčasť Slovenska znamená jeho zapojenie sa do kreovania spoločnej európskej stratégie v oblasti ochrany ľudskej dôstojnosti a zúročenie dlhoročných skúseností slovenského hnutia na medzinárodnej úrovni.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.