Pozývame na seminár do Trenčína o etike v službách

Pozývame Vás na 

S E M I N Á R

Etika v sociálnych a zdravotníckych službách

Východisková situácia

Ohrozenia

Návrh riešení 

Lektor:  MUDr. Jana Trizuljaková, PhD. a Prof. MUDr. Eva Grey, PhD., MHA.      

30. január 2020 | 09:00 – 12:00

Centrum pre rodinu | Farská 12, Trenčín

Potvrďte prosím účasť na: koordinatortnsk@forumzivota.sk

Tento projek je podporený z Európskeho sociálneho fondu.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.