Výzva na mládežníckeho delegáta/mládežnícku delegátku SR pri OSN 2020/2021

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Asociácia krajských rád mládeže

hľadajú výnimočného mladého človeka na pozíciu
 

MLÁDEŽNÍCKY DELEGÁT/ MLÁDEŽNÍCKA DELEGÁTKA SLOVENSKA pri OSN

Poslaním projektu Mládežnícky delegát/Mládežnícka delegátka SR pri OSN na rok 2020 s presahom na rok 2021 je aktívna reprezentácia slovenskej mládeže na pôde OSN, zastupovanie záujmov slovenskej mládeže na globálnej úrovni, propagácia a napĺňanie Agendy 2030 a ľudských práv a následné šírenie povedomia o fungovaní OSN a možnostiach účasti, aktívnom občianstve a cieľoch trvalo udržateľného rozvoja medzi slovenskou mládežou.

Rola mládežníckeho delegáta/mládežníckej delegátky SR pri OSN je prestížnou pozíciou, na ktorú sú vo svete nominovaní najlepší z najlepších mladých ľudí, keďže na obdobie jedného roka bude aktívne zastupovať svoju krajinu a mládež, nielen prítomnosťou na medzinárodných fórach a zasadnutiach, ale taktiež verejným vystupovaním v jej mene.

Z tohto dôvodu hľadáme mladého človeka s jasnou víziou, ktorú bude vedieť uskutočniť vďaka svojej pracovitosti, vedomostiam a skúsenostiam. Vo výberovom procese sa sústredíme na výber charakterných lídrov a líderiek – šikovných mladých ľudí, ktorí si uvedomujú, že táto rola má byť o službe iným a hlavne tým, ktorí to najviac potrebujú.

Práve preto budeme vo výberovom procese a samotnom výkone mandátu delegáta/delegátky OSN očakávať uskutočňovanie aktivít zameraných aj na mládež zo znevýhodneného prostredia.

Od vybraného delegáta/delegátky sa bude očakávať:

  • Prednášky v regiónoch SR na jednu z tém Cieľov trvalo udržateľného rozvoja (SDGs) OSN
  • Zameranie sa aj na mládež s menšími príležitosťami a znevýhodnením
  • Ochota poskytovať mediálne výstupy – rozhovor v TV, pre dennú tlač, na tlačových konferenciách a pod.
  • Dvojtýždňová účasť na Valnom zhromaždení OSN v New Yorku alebo inom medzinárodnom fóre v kompetencii OSN a príprava prejavu *
  • Organizácia aspoň 1 sprievodného podujatia počas pobytu v NYC na Stálej misii SR pri OSN v spolupráci s mládežníckymi delegátmi a delegátkami OSN z iných krajín *
  • Účasť na podujatiach Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, týkajúcich sa mládeže v priebehu mandátu
  • Účasť na podujatiach Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
  • Podieľanie sa na šírení dialógu s OSN medzi mladých ľudí – iniciatíva UN75
  • Spravovanie založených účtov pre túto pozíciu na Instagrame a Facebooku

 

* v závislostí od vývoja situácie spojenej s vírusom COVID-19

[button size=“small“ color=“gray“ style=“none“ new_window=“false“ link=“https://www.minedu.sk/vyzva-na-mladeznickeho-delegatamladeznicku-delegatku-sr-pri-osn-20202021/?fbclid=IwAR0nMT9iScxuuLlm6Wn0d1XFlA8J73OSVr50uJgYS6fHYXexGzmPS9jCbB8″]CHCEM VEDIEŤ VIAC[/button]

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.