Láske sa treba učiť Odborné podujatia pre rodičov a vychovávateľov o afektívno-sexuálnej výchove

Bratislava, 14.7.2020 – Vplyvom moderných technológií sa mení náš životný štýl. Okrem rýchlo dostupných informácií sú rodičia často postavení pred otázky, ktoré sa v minulosti nezvykli v rodinách príliš riešiť. Vo výchove detí sa tak otvárajú témy, ktoré pre rodičov znamenajú výzvy. Najmä témy spojené s afektivitou a sexualitou patria medzi tie náročnejšie. Správať sa vo výchove tak, ako to poznáme z domu, alebo premeniť výzvu na príležitosť a nachádzať nové spôsoby? 

Rodičia a vychovávatelia stoja často pred dilemou, ako uchopiť výchovu pri otvorenosti dnešnej doby. Aké sú aktuálne zásady v sexuálnej výchove? Odpovede na otázky a rady, ako sa zorientovať v afektívnom a sexuálnom svete dieťaťa, prinesú podujatia Ako na sexuálnu výchovu? Je to na nás!, ktoré sa uskutočnia 19. septembra v Bratislave (v Kongresovom centre Technopol) a 20. septembra v Košiciach (Seminár sv. Bartolomeja). Spoja ľudí, ktorým záleží na výchove detí a chcú im ako prví povedať pravdu o emóciách, vzťahoch a sexualite. Odbornými garantmi sú renomovaní talianski detskí psychológovia Ezio Aceti a Stefania Caglianiová. Podujatia organizuje Vydavateľstvo Nové mesto. 

„Vychovávať dieťa, naučiť ho usmerňovať svoje emócie a zároveň ich vedieť prejaviť znamená vychovávať ho k afektivite a sexualite. Pravda je, že v minulosti sme na to neboli zvyknutí. Ak sa nevzdelávame v tejto oblasti, môžeme ostať v omyle, že je trápne o tom hovoriť,“ hovorí Ezio Aceti. „Na konferencii v Bratislave budem preto hovoriť o tom, ako funguje dieťa, a Stefania Caglianiová bude hovoriť o tom, že výchova k sexualite je logický dôsledok poznania vývoja dieťaťa, o ktorom hovorím ja,dodáva Aceti. Vo svojich prednáškach v Bratislave a Košiciach sa budú venovať vývoju detí od predškolského veku po adolescentov

Na konferencii v Bratislave vystúpia aj ďalší hostia. Slávka Karkošková sa dlhoročne venuje problematike sexuálneho zneužívania detí (CSA). Je členkou Komisie KBS pre prípady sexuálneho zneužívania maloletých. V Bratislave vystúpi s prednáškou na tému Vieme deti ochrániť pred sexuálnym zneužitím? 

Digitálnu dobu a sexuálnu výchovu prepojí vo svojom vstupe s názvom Pornografia v mobiloch našich detí. Čo to urobí s ich vzťahmi? Lívia Halmkan, ktorá vyštudovala grafický dizajn vo Veľkej Británii. Po návrate na Slovensko sa venuje aj projektu Tlakový hrniec, kde rieši diskusie na stredných školách na témy ako manželstvo, vplyv pornografie na intimitu, ale aj hodnota ľudského života. 

Jozef Hegglin otvorí tému Keď masturbácia nie je tabu. Absolvoval štúdium filozofie vo Freiburgu a teológie v Štrasburgu, kde mu bol udelený titul ThLic. Jeden rok študoval duchovné sprevádzanie na Inštitúte ISL v Chicagu, kde tiež absolvoval kurz na CISHS (Christian Institute for the Studies of Human Sexuality). Aktuálne pôsobí v „Dome Srdca Ježišovho“ v Nitre. 

Konferenciu v Bratislave uzavrie panelová diskusia zameraná na koncept vzťahovosti s názvom Výzvy budúcnosti: mladý človek vo svete, ktorý sa mení. 

„Vydavateľstvo Nové mesto prináša na Slovensko sériu kníh sexuálnej výchovy Láske sa treba učiť, ktorej autormi sú Ezio Aceti a Stefania Caglianiová. Chceli sme tak rodičom a vychovávateľom ponúknuť knihy, ktoré u nás chýbali. Jednotlivé časti sú určené pre inú vekovú skupinu detí a ponúkajú im primerané informácie o emóciach, vzťahoch a sexualite. Prvé dva diely obsahujú aj samostatné príručky pre rodičov a vychovávateľov, ktoré poskytnú odborný pohľad na svet dieťaťa,“ hovorí riaditeľka vydavateľstva Sylvia Hamadejová. 

„O to viac nás teší skutočnosť, že autori prijali naše pozvanie a môžeme zorganizovať stretnutia pre rodičov a vychovávateľov a vytvoriť priestor aj na osobnú diskusiu s týmito odborníkmi,“ dodáva Hamadejová. 

Knižná trilógia ukazuje, že sexuálna výchova je príležitosťou vyjadriť svoju jedinečnú osobnosť v emóciách a vo vzťahoch, v širších súvislostiach prepája duchovnú, psychologickú a sociálnu dimenziu človeka a pomôže tak rodičom a vychovávateľom vychovať realizovaných ľudí. 

„Konverzácie s deťmi o chúlostivých témach nie sú tie najjednoduchšie. Preto je skvelé, že vychádza kniha, ktorá podáva tieto témy veku primeraným spôsobom a o ktorú sa rodičia môžu oprieť.“ 

Slávka Kubíková, autorka bestselleru Klub nerozbitných detí 

Vydavateľstvo Nové mesto, s.r.o. už od roku 1994 prináša na slovenský trh kresťanskú a hodnotovú literatúru šíriacu kultúru otvorenú dialógu s cieľom vybudovať spoločnosť založenú na rešpekte. Je súčasťou medzinárodnej siete redakcií a vydavateľstiev Città Nuova (Nové mesto), ktoré čerpajú zo spirituality Hnutia fokoláre. 

 

 

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.