Daňové priznanie za rok 2019 treba podať najneskôr 2. novembra

Finančná správa informuje: Lehota na podanie daňového priznania za rok 2019 je do 31. októbra 2020. Keďže tento deň pripadne na sobotu, daňové priznanie je daňovník povinný podať najneskôr do 2. novembra 2020. V tejto lehote je daňovník povinný aj zaplatiť vypočítanú daň z príjmov. 

My dopĺňame:  2% môžete aj tento rok umne poukázať pre FórUM života v termíne podania daňového priznania. A keďže na tento deň pripadá aj naša spoločná kampaň Sviečka za nenarodené deti – nezabudni si v tento deň zapáliť sviečku za všetky deti, ktoré sa nemohli narodiť. Sviečku je možné zapáliť aj virutálne a tiež podporiť kampaň zaslaním darcovskej SMS správy na číslo 877 s textom: DMS SVIECKA.  

ĎAKUJEME!

[button size=“large“ color=“blue“ style=“info“ new_window=“true“ link=“https://forumzivota.sk/podporte-nas/“]Ako UMne poukázať 2% pre FŽ[/button] [button size=“large“ color=“orange“ style=“none“ new_window=“true“ link=“www.sviecka.forumzivota.sk“]SVIEČKA ZA NENARODENÉ DETI[/button]

 

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.