Vyhlásenie k Medzinárodnému dňu ľudských práv

Človek v kultúrnej a humánnej spoločnosti je rovnocenným a hodnotným aj vtedy, keď je chorý, chudobný, starý, nevzdelaný, alebo keď je telesne či duševne týraný, bez domova, alebo sa nachádza v sociálnej núdzi, či prechádza krízou v rodine. Téma ľudských práv a dôstojnosti je jednou z najstarších tém. Konfrontujeme sa s ňou všetci občania a to každý deň v bežnom živote.

Podľa Ústavy SR sme „slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach. Základné práva a slobody sú však neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné.“

Je len na každom z nás, ako veľmi sa zasadzuje za ľudské práva a čím prispieva k napĺňaniu dôstojnosti svojho života a dôstojnosti tých, ktorí strácajú dôstojnosť sami pred sebou, alebo ju berú druhým ľuďom. 

Človek ako osoba má vedomie samého seba a uzatvára v sebe jedinečné a neopakovateľné bohatstvo dôstojnosti od svojho počatia. Niekedy ho však môže z rôznych príčin začať strácať. Či je to žena, alebo muž. Či je to v dobe mladosti, dospelosti, alebo v starobe. Aby sme týchto ľudí nenechali samých, s ich zdravotným, alebo sociálnym problémom, je potrebné zaistiť im služby, ktoré svojou kvalitou a profesionalitou im zabezpečia ochranu a základné potreby plnohodnotného života.

Fórum života sa od svojho vzniku zasadzuje za ochranu ľudskej dôstojnosti a  ľudských práv pre všetkých ľudí od počatia  až po prirodzenú smrť. Cez svoje projekty a projekty členských organizácií pomáha ľuďom, ktorí sa stali obeťami najmä domáceho násilia. Centrá konkrétnej pomoci Femina v Leviciach, v Prešove a v Snine, ktoré zriadilo Fórum života, od svojho vzniku  podalo pomocnú ruku viac ako dvesto ženám a vytiahlo ich z kolotoča domáceho násilia. Viac ako štyristo rodinám, ktoré sa ocitli v sociálnej núdzi, sme pomohli aj vďaka podpore všetkých, ktorým záleží na druhom človeku. Spolu vytvárame sieť pomoci s tým, ktorí chcú, ktorí vedia, pre tých, ktorí to potrebujú.

Pridajte sa k nám  pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.